Rikmannspartiet Høyre i farten igjen!

Publisert 9.4.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia 

Hvis Høyre får viljen sin, skal egenandelene ved sykdom/medisiner/etc. igjen økes. Sykelønnen skal reduseres. Alt skal settes inn på at syke arbeidstakere og pensjonister skal få det et hakk eller to verre – igjen. Vi har vel de siste årene fått klart bekreftet at Høyre er det mest usosiale partiet i Norge. De velstående har fått skattelettelser, mens de vanlige lønnstakerne skal tynes enda mer. Arbeidsgiverne skal jo nå også få holde ansatte utover vanlig arbeidstid enda lenger uten å få overtidsbetaling fra samme tidsrom som tidligere. At lønnstakere i det hele tatt kan stemme på et slikt parti, er både utrolig og direkte et paradoks.  Her er det da snakk om å lage ris til egen bak.

Høyre er arrogansens parti – overklassepartiet som har skapt mer splittelse blant det norske folk enn noen andre partier. Jeg sikter – igjen – til partiets såkalte reformer. Nå ser vi også m.h.t. sammenslåingen av Finnmark og Troms fylker – hvor der er en svært solid motstand fra folk flest. Likevel truer det udemokratiske diktaturpartiet Høyre med – hvis dere ikke vil, så skal dere tvinges!

Nå kan man jo kort si at begrepet demokrati – og det i praksis – aldri har vært noe som Høyre har brydd seg om. De vet jo tydeligvis ikke hva demokrati er. Det er på samme måte som de konservative i Storbritannia og republikanerne i USA, etc. Prinsippet synes å være at de rikeste skal styrkes og tilgodeses på alle måter, mens «almuen» skal holdes nede og belastes mest mulig med urimelige tiltak. Pensjonistene har jo heller aldri vært noen hjertesak for Høyre. Dem som har slitt gjennom et langt arbeidsliv, er ikke mer verd noe når de har sluttet å jobbe for bedriftseierne! Så lønnstakere og pensjonister og uføre: Vend Høyre ryggen. Det er nemlig nettopp det Høyre har gjort overfor dere! Alltid!

Høyre vil også ha bort taxi-løyvene og la hvem som helst som vil bli taxisjåfør! Vi har vel de senere årene sett mer enn nok når det gjelder pirat-taxier, og hva som ofte har fulgt denne illegale virksomheten som det synes å ikke bli slått ned på, selv om politiet vet hvilke biler det dreier seg om. Flere steder i utlandet blir slike biler konfiskert. De er jo ofte i ganske miserabel stand, og mange av sjåførene har vist seg å være kriminelle også på andre måter overfor passasjerer.

Med Høyre fortsatt ved roret, ender Norge snart opp som en ganske lovløs nasjon. Partiet har i hele regjeringsperioden drevet gjennom en politikk som fra ALLE hold er blitt sterkt motgått av ekspertisen/fagfolkene. Partiets mange såkalte reformer har alle som en gått på tvers av folkeviljen. Det er et parti som driver den rene diktatur-politikken under mottoet «vi vet alltid best». Høyrefolk snakker ofte om at det-og-det er «god Høyrepolitikk». Vi er vel temmelig mange som etter hvert kan underskrive at vi aldri har sett noe som heter god Høyrepolitikk!  Det er et nedbrytningsparti som mer enn noen andre har vært med på å øke politiker-forakten! Og Arbeiderpartiet henger seg mer og mer på regjeringens ville ideer. Dere som vil ha et lovløst samfunn hvor alle får frihet til alt: Stem Høyre!