Rikspolitikere: Trenger vi flere valg?

Publisert 24.1.2020
(Publisert første gang 21.11.2016)
Foto: Sfm.no (Åge Hagevik)

Spørsmålet er høyst relevant. Oslo og Stortinget er jo for lengst blitt en del-institusjon – en underavdeling for norsk politikk og norske avgjørelser. Norge og norske institusjoner og departementer blir jo gradvis flyttet til henholdsvis Brüssel i Belgia, Schengen i Luxembourg og til diverse andre EU-avdelinger. I den norske Grunnloven (som en gang gjaldt!!), sier paragraf nr.1 at Norge er en fri, selvstendig og udelelig nasjon. Jeg kan ikke se noe sted at dette er formelt opphevet – kanskje jeg ikke har fulgt skikkelig med i norsk politikk?

Jeg konstaterer at Det norske Finansdepartement og Handelsdepartementet for en stor del styres fra Brüssel – i likhet med noen andre departementer. Utenriks- og justisdepartementet styres jo stort sett fra Schengen, og våre lovmakere blant politikerne har overlatt omtrent alt videre arbeid til EU. Det er jo EØS-direktivene som gjelder – som står over norsk lov, ikke sant?

Når gikk Norge inn? 

Jeg har en innrammet utgave av Norges Grunnlov, og lurer på om den kan ha interesse som en historisk kuriositet for et eller annet museum. Eller kanskje den kan henges opp i Stortingets vandrehall under tittelen «Husker du?» – eller «Det var en gang»? Vi trenger egentlig ikke å delta i flere valg i Norge, når landets funksjoner dels er – dels blir – flyttet til andre hovedsteder og nasjoner.  EU og Schengen stemmer jo for oss nå.

Når gikk egentlig Norge inn i en union? Det også må ha gått meg forbi! Du verden hvor lite vi får vite før tingene skjer her i landet!  Eller er det vi – velgerne – som sover i timen? De såkalte folkevalgte rikspolitikere synes jo å tro det! Vi har ikke valgt dere inn for å gi bort landet bitvis! Vi valgte dere inn for å tjene oss andre. Men det var visstnok en god del tiår tilbake!

Wilfred Høsteland