Rotenonbehandling brakte ørreten tilbake

Publisert 20.10.2023
Tekst og foto: Svin-Otto Nilsen

Det har gått mange år siden (2014) at man drepte alt liv i Vikerauntjønna ved Jonsvatnet med Rotenon. Hadde man i det hele tatt tenkt å sette ut Ørret i vannet eller skulle vannet være helt uten fisk?

I 2017 etterlyste jeg i bystyret om man skulle sette ut ørret i Vikerauntjønna og svaret den gang var: Før rotenonbehandlingen var det mort og gjedde i Vikerauntjønna.
Terje Nøst, fiskeforvalter i Trondheim kommune, opplyste i 2017 at kommunen ikke hadde planer om å sette ut ny fisk. Han sa at det måtte søkes om enhver utsetting av fisk og det er grunneier som må søke om det.  Trondheim kommune var ikke grunneier her.

Fra kommunens side var det heller ikke ønskelig med utsetting av fisk av hensyn til videre spredning av fiskearter til Jonsvatnet, sier Nøst. Han påpekte at dette området er brukt som ekskursjonsområde av NTNU over mange år, på grunn av den unike tilstanden med lite fisk og et spesielt biomangfold. Nøst fremholdte at området rundt Vikerauntjønna var en truet naturtype, kalksjø, som var viktig å bevare – helst uten fisk som topp-predator. Grunneier Kolbjørn Selmer sa i 2017 til Adresseavisen at han ikke har søkt om å sette ut ny fisk i Vikerauntjønna. For hans del måtte det gjerne være ørret i vannet. Han var ikke negativ til det.

Nå leser jeg i Adresseavisen 13. oktober 2023 at TOFA har prøvefisket og fått ørret som folk «ulovlig» har satt ut. Trusselen om ny rotenonbehandling fra Trondheim kommune pga. ulovlig utsetting kommer på trykk i Adresseavisen noe jeg reagerer sterkt på. Vikerauntjønna ligger i nærområdet for Fortunalia og Vikåsen og egner seg absolutt til et flott fiskevann for barn og unge og et aktivitetsområde. Eier av Vikerauntjønna, idretten samt undertegnede var på en uformell befaring rundt Vikerauntjønna for noen år siden for å se på muligheten for en asfaltsti rundt Vikerauntjønna. En asfaltsti kan gi store muligheter også for handicappede slik Haukvatnet gir igjennom hele året.

Jeg fremmet en merknad i et tidligere bystyremøte om at administrasjonen sammen med eier av Vikerauntjønna igjennom en mulighetsstudie vurderer om man kan få etablert et aktivitetsområde rundt Vikerauntjønna og hvor en eventuelt asfaltsti kan etableres. Ørret i Vikerauntjønna må jo absolutt være et ønske for alle. Gjedda er vekk, slipp ørreten til. Det er riktig at utsetting av fisk er ulovlig, men en ting er sikkert og det er at ørreten ikke er en fremmedart og er ønsket i de fleste vann.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim