Så er det på’an igjen

Publisert 25.10.2019
Illus.foto: Colourbox

Nå ser det ut til at norsk barnevern og BUF-etat, sammen, har klart å få en av Norges største fjernsynskanaler med på å profilere norsk barnevern med solskinnshistorier. De finnes sikkert noen steder. Men! Hvor dette har blitt til en årviss hendelse, at man «fremhever seg», ved at man søker etter fosterhjem et lite stykke ut på høsten, og frem mot julen.

Dette er nå blitt til en tradisjon å regne, all den tid det er «om å gjort»( som man sier på Møre), å få ødelegge julen for så mange man kan klare. At jeg mener dette er helt i tråd med det man over flere ti-år har sett av krumspring fra norsk barnevern og deres vennekrets både i andre etater og i rettspleien. Den halte hjelper den blinde i så måte. Men noen «glansbilder» finnes nok, men hva inneholder så «glansbildet»? Hva kan ligge bakom som man ikke får vite om?

Etter reportasjen i TV2 nyhets-kanalen den 21//10 d.å., der denne fostermoren i Trøndelag stod frem, og der fremkom det at det ble litt «kaos» der også? Hva da med lignende «kaos» i et ordinært hjem som rammes? Da er ikke dette «kaoset» bra nok? Hva er så forskjellen? Jeg mistenker nå at her har BUF-etat i Trøndelag tatt et initiativ til en kontakt med TV2 for profileringen og søkingen etter flere fosterhjem som en «lur greie»? For ikke å snakke om de to unge som også stod frem i samme kanal, altså å få flere til å mene at dette er lurt? De tidde også om hva man får for jobben i kroner og øre, for ikke å snakke om millionene som svever fritt i denne barnehandelen!

Jeg har sagt dette før og jeg gjentar dette ikke tydelig nok skjønner jeg, at man bør bruke angrepiller mer hyppig nå enn før, for å gjøre et forsøk på å stoppe denne galskapen. Hadde dette skjedd på denne måten om vi ikke hadde oljepengene å høste inntekter i millionklassen på, ved bruk av fosterbarn og institusjonsbarn som til og med ikke får tannbehandling – så lenge de er i barnevernets omsorg?

Ikke før har man bedt Romanifolket og omstreifere om unnskyldning, før man starte samme trenden på nytt? Altså: Dette mente man ikke, og har ikke lært av det heller!! Hvorfor? Svaret er klinkende klart: Man skal ikke lære så lenge der er penger å hente som man gjør seg styrtrik på, hvor barna er inntektskilden! Altså kan man konkludere med at dette er barnehandel…

Ellinor Nerbø