Så kom Solberg-regjeringens sanne ansikt for dagen

Publisert 12.7.20187
Av Per H. Midtgaard
Foto: Wikipedia

Endelig har vi fått se regjeringen Solbergs sanne ansikt. Bensinprisen åpner ballet, og snart er det fritt frem for nye belastende avgifter. Vi har ikke glemt flysete-avgiften og ikke å forglemme sukker-avgiften. Hva blir den neste mon tro? Nå er det bare å slippe fantasien løs, for det er ikke noe som kan stoppe Siv og Erna når det lukter penger.

Hordalands-representanten fra FrP. Helge Andre Njåstad, fikk spørsmål fra SPs Geir Pollestad om det kunne være aktuelt å senke bensinavgiften, men det kunne han ikke svare på. Han antydet at det kanskje kunne bli tatt opp senere. Men han forsikret at FrP. er det rette partiet som kjemper bilistenes sak, og som han selv sa: ”Det må det aldri være tvil om”. Og jeg er temmelig viss på at i kjølvannet av denne økningen av bensinprisen, kommer «toingen av hender fra FrP. De er imot. Det er de andre i regjeringen som er for. Ja, den har vi hørt før!!

For et par dager siden fikk vi en overlykkelig Karl Eirik Schjøtt Pedersen (AP) på skjermen. Han kunne meddele det norske folk at milliarder på milliarder vil fortsatt strømme inn i statskassen i årene som kommer. Dette enorme fondet skal liksom være folkets eiendom. Men det gamle ordtaket at ”mange vil ha mer og fanden vil ha flere” lever i beste velgående. Jeg mener å ha hørt, at det er forventet en betydelig avgiftsøkning på nye biler. Igjen må jeg spørre stortingsmann Njåstad, er også denne avgiftsøkningen i tråd med FrP sin politikk? Eller er dere i FrP imot, og de andre i regjeringen er for, så er også det oppskriftsmessig.

Det lar seg neppe skyve under stol, at vi nå kan skimte de første antydningene til en viss slitasje også på denne regjeringen. Et av de mer sikre tegnene er at man hører ikke til daglig disse evinnelige beskyldningene om at alt som det smaker litt kritikk av, var det opplagt den rød – grønne sin skyld. Det har av en eller annen grunn, stilnet av, skjønt enkelte har fortsatt problem med å ta berettiget kritikk inn over seg.