Så var det oppgjøret med gjengkriminalitet?

Publisert 9.7.2018
Av Per H. Midtgaard
Arkivfoto: Olav Martinussen (sfm.no)

Den nye justisminister Tor Mikkel Vara’s forslag til løsning av Oslos kriminelle gjengproblem, vil neppe få tilslutning i Stortinget. Straff ser ut til å være justisministerens medisin overfor disse forsømte ungdommene. Kanskje det var en ide at justisministeren satte seg ned og spurte seg selv, om hvor den virkelige årsaken til disse Oslo-problemene ligger gjemt.

Lediggang er, og vil til alle tider, være roten til alt ondt. Mange har med rette reist spørsmålet om hva den daværende statsråd Gudmund Hernes gjorde med yrkesskolen. De fleste husker sikkert Reform 94 og hva den førte til. Mange hevder, muligens med rette, at Hernes satte så høye kunnskapskrav, spesielt kravet til matematikk, langt over det som ville vært nødvendig for å kunne bli en fullverdig fagutdannet arbeider. Og komme i arbeid. Mange klarte ikke disse urealistiske kunnskapskravene til statsråd Hernes, og røk ut av yrkesskolen.

Det sitter i dag utrolig mange eks-statsråder og godt pensjonerte stortingsmenn, som unnlot å ta fatt i denne meningsløse behandlingen av denne viktige utdanningsinstitusjon. Denne skandalen har fått store konsekvenser for mange ungdommer i ettertid. Spesielt de som ikke er programmert for kvitsnipp og røde slips. Jeg har på ingen måte forutsetning til å uttale meg om kvaliteten på dagens yrkesskole, men dersom den ikke er vesentlig endret etter Hernes fadesen, så kan en fortsatt forvente mange forsømte ungdommer i fremtiden.

Jeg har ingen fasit på ungdomsproblemene i Oslo. Men nå har vi en regjering som har styrt kongeriket i nær 5 år, og da forventer jeg, etter år med styrings – selvskryt, at slik tilstand som rammer hovedstaden, stiller regjeringen i et lite flatterende lys. Det rekker ikke å skyve skylden over på Oslo kommune. Dette er et landsomfattende problem som regjeringen Solberg må ta fatt i.