Sanerings-regjeringen Solberg

Publisert 6.9.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia/Kjetil Ree

Etter 5 år med en Høyre/FrP-regjering har landet og folket opplevd en nedbrytings-prosess uten sidestykke i vår nyere historie. Høyres nærmest paniske såkalte «reformer» har påført landet og ikke minst spesifikke grupperinger betydelige problemer. Samtlige av disse «reformene» har det blitt advart og/eller blitt protestert mot fra både fagfolk og annen ekspertise – og ikke minst fra folket – altså den jevnlige velger. Ulempene synes å hope seg opp i mengder.

Politireformen er slaktet av en rekke av landets politimestre og deres mannskaper. Sakene hoper seg opp som aldri før, og fører til at alvorlige forbrytelser ikke blir etterforsket og straffet før de er blitt så gamle at straffeutmålingen «må» reduseres. Den eneste som synes å juble over denne ulykken er Politidirektoratets sjef Humlegård, som jeg mistenker for å være en lojal Høyremann.

Sykehusreformen har skapt problemer som setter liv og helse i faresonen, med lengre transporter gr. nedlegging og reduksjon av lokale sykehusavdelinger.  Noen får ikke medisiner fordi det blir for dyrt! Samtidig øses milliardene ut til mindre viktige formål og til såkalt bistand rundt om i verden.  Der er altså penger i massevis, men de blir helt feil prioritert.

Flere viktige avdelinger innen militærvesenet er blitt betydelig redusert og dels nedlagt. Samtidig bløffer regjeringen med at der aldri tidligere har blitt brukt så mye penger på Forsvaret. Hvor er de pengene blitt av da? Og nå er så mye penger forsvunnet (?) at Forsvaret blir oppfordret til å kjøpe inn brukt materiell som erstatning for nedslitt materiell! Var det noen som nevnte molbopolitikk?

DAB-radio-systemet ble presset gjennom trass i advarsler fra både rednings-tjenestene og andre instanser og fra folk flest. Man har for lengst fått føle erfaringene med at FM-nettet er borte. Alvorlige ulemper blir det ganske ofte rapportert om.

NSB er allerede kommet i en klar planleggings-periode for konkurranse – som på lengre sikt vil kunne føre til nedleggelse. Samferdselsministeren benekter det, men det nytter ikke å benekte noe man klart ser!

Kommune- og fylkes-sammenslåingen har skapt en utrolig stor splittelse blant folk det vedrører. Demokratiske spilleregler om at folkeflertallet avgjør, er tråkket ned i skitten av bl.a. kommunalminister Monica Mæland. Høyre kjenner som kjent ikke begrepet demokrati og vet følgelig ikke hva det betyr.  Nærmere 80% av folket i Finnmark vil ikke slås sammen med Troms fylke. Da truet nevnte statsråd med at hvis dere ikke vil så skal  dere!  <men det siste nå er at saken er lagt på is – Monica Mæland har muligens forstått fadesen.

Andre sammenslåings-truete fylker begynner også å reise seg i protest. Det er visstnok nå bare bevisstløse mennesker i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker som enda holder munn! De skal altså inn i det nye meningsløse, intetsigende og forvirrende navnet Vestland. Og østpå skal flere fylker m/Oslo inn i Viken. Det er nærmest til å le seg i hjel av midt i tragedien!

Når vi en dag får en ny regjering – om det så blir med Støre (fri og bevare oss fra ham også) – så blir der minst like mye å rydde opp i og å reversere her i landet som Demokratene i USA får å gjøre når tragedien Trump en dag er historie!