Sannheten om kriminalitet i Norge må tåles

Publisert 21.2.2018

Innledning ved Jan Hansen
Ansvarlig redaktør.
Illus.foto: Olav Martinussen

Det går nesten ikke en eneste dag uten at medier kan fortelle det norske samfunnet om alvorlige kriminelle forhold som ran, drap, knivstikking, skyting osv. osv. Men fortsatt er det noen medier som virker redde for å fortelle den iskalde sannheten om det som foregår.

Hva er det som skjer i Norge for tiden, og hvem er det i hovedsak som står bak slike handlinger? Dette handler ikke om rasisme, men om hva folk i det norske samfunnet under ingen omstendigheter lenger skal måtte godta eller akseptere. Det er ikke bare snakk om lovbrudd fra utlendinger (ikke-nordmenn) og norske ungdommer med ulik etnisk bakgrunn, men og etniske norske ungdommer som er blitt trukket inn i ganske tvilsomme miljøer og gjenger. Hvorfor har de det?

Når man skal fordele skyld, er det vel riktig og først begynne med dem som har primæransvaret for at eget avkom – under sin oppvekst, får en akseptabel oppdragelse og lærer seg vanlig folkeskikk. Da lærer man også empati og forståelse for andre mennesker. Og dette totalt uavhengig av vedkommende sin kultur, religion, nasjonalitet eller etniske opprinnelse. Hvem flere må ta en del av skylden for den stygge utviklingen vi ser i Norge i dag. Listen begynner å vokse. Jeg nevner bare kort politikere, politijurister, dommere og domstoler, landets kriminalomsorg, barnevernet, advokater, psykologer osv. osv.

Samfunnskritikere som kun vil hele landets og folkets beste, blir oftere og oftere angrepet av en systemlojal presse, og som ikke går av veien for å anklage dem for å være både konspiratører og stygge ”nettroll”. Er det rettferdig når disse menneskene kun setter fokus på åpenbare lovbrudd og brudd på menneskerettigheter som våre myndigheter selv står bak? Nei, det er det overhodet ikke, snarere urettferdig og direkte uklokt. Sfm.no har i forbindelse med de siste hendelser i landet, fått tilsendt kopi på en e-post som samfunnskritikeren Norvald Aasen har sendt til politiet i Oslo. Den gjengis her med Aasens tillatelse (i kursiv stil).

Til Janne Strømner, Politiet i Oslo

Jeg viser til Dagsrevyens intervju med deg i kveldens sending, 20.02.2018, angående ungdomskriminaliteten i Oslo.

Jeg må si at du i intervjuet gav mange av oss seere, i alle fall undertegnede, en lite tillitvekkende forklaring på hvem som stod bak den omtalte kriminaliteten. Jeg hadde mest følelsen av at det var en bortforklaring og en unnskyldning for de som står bak mye av den uhyggelige gjengadferden som vi ser i dagens samfunn, og ikke minst i Oslo.

 På intervjuerens vage spørsmål om hvem som bedrev voldskriminaliteten var du enda mer vag, for ikke å si unnlot å fortelle oss borgere fakta. Hvem tror du vil utnytte slik unnfallenhet fra Politiets side? Og skal ikke lovlydige borgere få vite noe om hvem vi skal beskytte oss mot? Når intervjueren spør deg om dette med at det ofte er gjenger fra områder i byen med stor innvandrerandel, så svarer du at det er «våre ungdommer». Og i tillegg må vi huske på at når det gjelder økende kriminalitet så er disse «våre ungdommer» blitt langt flere.

 Det er mulig at disse «våre ungdommer» er dine og politiets ungdommer. Men de er i alle fall ikke mine! Jeg har aldri ønsket meg et sånt samfunn som det multi-etniske og flerkulturelle har «beriket» oss med. En annen ting er også at det er ikke nordmenn sine ungdommer som blir flere hverken i Oslo eller i Norge forøvrig, men det er de fremmedkulturelle som mest trolig vokser mest – og de fremmede vokser oss nordmenn snart over hodene.

 Dessuten, om den omtalte grove volden hadde blitt utført og bedrevet av norsk ungdom så ville nok ordvalget fra deg blitt et helt annet enn hva vi opplevde under kveldens intervju. Da tror jeg nok ord som «høyreekstrem», «nynazisme», «rasistisk motivert» og lignende hadde gått seg varme fremfor tv-kamera.   

Hva tror du borgere som kjenner uhyggen på kroppen og i dagliglivet føler når de hører politiets egne ledere uttaler seg på en så unnskyldende måte i forhold til et alvorlig samfunnsproblem? Et problem som eliten selv har veltet over samfunnet og borgere, mot mange av oss sitt ønske? Er ikke nordmenns tillit til politiet av interesse for dere? Men vi er vel lettere å holde nede, og i lenker, ved trusler om straff for brudd på lover og regelverk bare ved det «frie» ord?”.

Norvald Aasen

Flere med sterk kritikk

Leder for Norsk Bistand for Barnevernofre, Ellinor Nerbø, skriver følgende i samme anledning. (NBBO har i mange år påpekt store feil og grov uansvarlighet hos norsk barnevern, og som i mange tilfeller har medført at barn og ungdom under barnevernet, er blitt kriminelle og tunge rusmisbrukere. Vi gjengir her hennes innlegg i kursiv stil).

Barn og unge under barnevernet

Nå har det på kort tid vært «oppstandelser» i to ulike institusjoner. En gang i Trondheim/ Stjørdal, og den neste i Groruddalen i Oslo med en ukes mellomrom. Begge steder har politiet rykket ut med de reaksjoner som fulgte med, da politiet måtte «roe ned situasjoner». Alderen har vert fra 12-15-16 åringer. Hva får de unge til å reagere slik som de gjør?? Jeg har mine tanker om det, og det heter mellommenneskelig forståelse som er en mangelvare, noe som ingen blant elementene i systemet har peiling på hva er.

Hadde de blitt hørt og fortalt hva som er greit og ikke greit på en måte slik at de forstår det, altså hva som er lov og ikke lov og hva slikt betyr for dem for ettertiden, så hadde kanskje noen klart å høre etter når man tar det inn med teskje om man så må det. Jeg sitter med et inntrykk av at norske «barnepassere» som i slike tilfeller ikke har forstått sin rolle i en slik jobb på et slikt sted, som i de fleste tilfeller ikke tenker rasjonelt nok med tanke på hva man selv gjorde i sin ungdom og har glemt at kua engang var kalv.

For å sette seg i en større respekt så tilkalles politiet som en skremselspropaganda for å få så mye som mulig inn i vedkommendes dokumenter hvor man blir tatt for å være en kriminell, i stedet for at dette er unge mennesker i en utforskningsalder hvor grenser er satt på prøve på mange måter. Men når dette først er sagt så bør man vel også se at det finnes noen individer som ikke vil forstå hva som er galt av de gjøremål man er med på. Tilbake til Groruddalens eksempel: Det fremkom ikke via TV2 hva som var bakgrunnen for at denne ene hadde rømt fra institusjonen, om noe ved institusjonen som tilsa at denne så det ikke ville være der?? Det samme skjedde jo i Trondheim/Stjørdal.

Det de unge ikke blir opplyst om er at etter sine fylte 15 år så har de ”rett til” å ta saken i egne hender ved bruk av en egen advokat i sin sak. Det fortelles dem ikke for det gjør at de kan finne en slik advokat og da taper institusjonen penger. Dette burde media være mer oppmerksomme på når de fremmer slike tilfeller i nyhetsmedia. Får de egentlig lov til å fremme denne opplysningen?? Jeg tviler på det, eller så er de en god del partiske, men likevel vil nevne dette som en bisetning i nyhetsbildet. Uansett så er det egenvinningen som teller.

Det er nok mye man kan si om norsk barnevern og jeg har vel sagt svært mye i enkelte fora av ymse slag, men det blir liksom aldri sagt ofte nok. I en annen nettavis så har det vert en debatt omkring de som er omtalt som psykopater og hvorfor det er sånn og hva som kan være årsaken til at mennesker opptrer som det. I den debatten har norsk barnevern vert omtalt, noe som kanskje hører hjemme i en psykopat-debatt, all den tid man ser elementene i full dressur og hva denne dressuren består av. Ikke der heller tier jeg. Når man ser resultater av denne «dressuren» så blir man både matt og fly forbannet, og det med god grunn! jeg er enig med en av debattantene i den debatten, legg ned hele skitten, to raske og vekk med svineriet!!

 Ellinor Nerbø
NBBO