Sannheten om norske monsterpriser på strøm 

Publisert 29.8.2022
Foto: Sfm.no arkiv (O.Texmo)

Ærlig talt! Som de fleste vet så var det: FrP-Søviknes, som var «gudfaren» til ACER, og som statsråd signerte den dårlige avtalen: 3. Energimarkedspakke som gir norske strømkunder og norsk industri skyhøye strømpriser. Strøm er en nasjonal, samfunnskritisk basisvare som er et hoved-fundament for moderne, velfungerende samfunn, og som ingen kan klare seg uten.

Slik sett så representerer strøm et maktmiddel, og derfor har staten plikt å sørge for god, stabil og billig energiforsyning til både det offentlige, næringsliv og borgere. Alle andre hensyn må vike. Med bakgrunn i dette kan ikke strømforsyningen overlates til private eller trades bort til utlandet gjennom strømkabler og ACER.

Fakta er at norske strømkunder blir brukt som melkeku av private og det offentlige gjennom, byråkrati, grådighet, og en lang rekke ulønnsomme prosjekter. Bl.a. brukes grønne sertifikater, nettleie og strømavgifter og ulike klimatiltak, samtidig som det er innført flere fordyrende mellomledd i energiomsetningen som medfører helt unødvendige ekstra milliardregninger til norske husholdninger, vår industri og all næringsvirksomhet.

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder