Sats heller på bussen!

Publisert 11.5.2018
Av Terje Haugom, samfunnsdebattant
Foto: Sfm.no

Bystyret i Bergen beveger seg inn på kriminelt område når de nå skal presse bybane og forhøyede bompengesatser på byens befolkning! Vi har et buss-system som fungerer meget godt, og som burde kunne utvides med små 16- og 20-seters mate-busser til transport av passasjerer fra boligstrøkene i de høyereliggende strøk, og til de mer inter-city-pregede hoved-busslinjene med overgang på terminaler!

Bybane er dyrt, ødeleggende for folks hus og eiendom, treg – flybussen bruker halve tiden av reisen Flesland – Sentrum med bybane -, og svarer aldeles ikke til kostnader og forventninger! Folkeavstemming – som ved fylkes-sammenslåing – bli avgjørende for om Bergen vil ha mer bybane eller ikke!

Bystyret er feige og ikke valgbare ved neste kommunevalg i 2019, dersom de ikke lar folket avgjøre skjebnen til en så omfattende, ødeleggende, og vanvittig kostbar utbygging av mer bybane her i kommunen! Ved å presse dette gjennom, gjør bystyret et gigantisk overgrep mot byens befolkning, og mot andre langt mer fornuftige og nødvendige satsingsområder – som da ikke vil bli gjennomført! La folket bestemme dette! Bussene gir en mye bedre infrastruktur og kommunikasjon!