Sett det norske barnevernet i gapestokk?

Publisert 4.12.2017

Av Ellinor Nerbø
Illus.foto: Colourbox

For noen år siden ble det foretatt en svarteliste av barnevernere og deres medarbeidere i flere kategorier. Da ble det en del baluba nettopp fra noen barnevernere selv, som sterkt mislikte denne situasjonen. Men andre ord: Det ble til noe som noen fikk med seg at det ikke var rett i alt slik som det skal være. Slik er det fremdeles.

Svært mange kommuner bryter også kommunelovens § 23, let, les og lær. Så det er nok ikke bare EMK som settes på prøve. Verre er det at det finnes flere kommuneadvokater i landet, som man mistenker tar oppdrag for flere kommuner slik at man livnærer seg kun på slike saker, og noen ganger så bytter kommunene seg imellom barn fra den ene til den andre kommunen. Det har vert luftet tanken om «barnebytting», hvor fosterhjem får fordeler ved denne byttingen, og at dette kan gi grobunn for å tenke tanken om vennetjenester som stat og kommune betaler en for.

Hva gjelder besøksordninger som er avsagt ved dom, så følges ikke dette opp. Besøk blir boikottet av norsk barnevern, altså ikke effektuert. Nå når man ser at BUF-etat nå etterlyser ett tusen og trettito barn som man ønsker inn i dette salgssystemet, og jeg mener salgs-systemet, så handler det kun om penger og ikke om at man skal hjelpe folk. Selv den norske advokaten som sitter i EMD har visstnok nå fått nok, hvorfor spør jeg? Har han sett noe som andre ikke får vite? Som ikke det er nok så har han (hatt?) sete i selveste høyesterett, som han har (hatt?) «permisjon fra»?

Så kan man se på den andre siden av skalaen, saken i Tysfjord som nå herjer i media. Hvor i huleste har kommuneansatte hatt hodet sin hen i dette da? Her har liv gått tapt den «omvendte veien», og fordi ingen har reagert, ei heller de som pleier å hoppe opp når noe går på skeive? Kjenner godt til en (kunne nevnt vedkommende ved navn, men jeg lar det være), som har fungert som barnevernsleder på minst to steder, og som har vert temmelig ivrig i «tjenesten», og som har fart frem meget tvilsomt som jeg kjenner til, og det temmelig ondskapsfullt i gjerningen sin.

Det finnes mange. Det har jeg sett ved selvsyn i en sak, sammen med lokal lensmann etc.! At man ser et barnevern som er uten innsikt og empati, er det ingen tvil om selv om de mener noe annet. Den ene danser etter den andres ønsker der i gården hva gjelder barnevern og politi. Noen ganger kan man på flere måter lure på om vett og forstand har forlatt dem, eller om de bare spiller teater. De er også eksperter i å ødelegge for den kommende julen for mange mennesker, ingen tvil om det. Oppfordringen må bli, søk etter » Julevise til ettertanke», og syng så det ljomer mellom veggene.