Sfm.no mener: Billistene i Norge er jaget vilt

Publisert 26.4.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Sfm.no

Trafikksikkerhet er ikke alene bilistens ansvar men også det offentliges. At alle holder fokus på trafikksikkerhet er selvsagt bra. Men å legge alt ansvar over på bilistene holder ikke. Norge er i dag et av landene i verden som topper listen over land som melker bilistene. Men nå er det ikke lenger snakk om uskyldig melking, derimot ran. For aldri noen gang har den norske statens grådighet blitt mer synlig for bilister som kjører bensin- og dieseldrevne biler. Og de elektriske – som sliter like mye på våre veier – om ikke mer, ja de slipper fortsatt å betale de forhatte bompengene.

Billistene i Norge synes også å ha blitt de reneste fiender hos diverse politiske ”miljøbevisste” partier og organisasjoner. Og iht. norsk tradisjon så skal alle ”fiender” tas for alt hva det er verd. Samtidig som billistenes ulike avgifter stadig økes, så medvirker de samme beslutningstakerne til å ta livet av stadig flere innen næringslivet og transportnæringen. Flere småbedrifter sliter i dag hardt økonomisk for å få sine regnestykker til å gå i hop. Mange ansatte er allerede satt på porten og overført til statens lønnssentral ”NAV”. Mye av dette skyldes ren konkurranseutsetting og svært billig arbeidskraft fra flere tidligere kommunistland i Øst-Europa.

Fartsgrensene på våre nye firefelts motorveier er også et sært norsk kapittel. Disse varierer pr. dags dato fra en nedre grense på 70 km/t opp til 110 km/t. Hvorfor kan man ikke innføre en lik fartsgrense på alle slike veier? Om du i dag skulle driste deg til å kjøre i 110 km/t på en firefelts vei skiltet med eksempelvis 80 km/t som maks fartsgrense, ja – da ligger du syltynt an. Da venter også skyhøye bøter om du blir tatt. De fleste innen Utrykningspolitiet (UP) som har denne sure jobben med å jage billister – på oppdrag fra staten, viser ofte skjønn ut fra en aktuell hendelse. Dog finnes det nidkjære tjenestefolk som ikke tenker på samme måte som deres kolleger gjør, men bare fyrer løs med bøter så det svir.

Sfm.no vil på ingen måte forsvare fartsovertredelser. Men litt fleksibilitet og skjønn bør en kunne utvise i hvert enkelt tilfelle. Staten jubler selvsagt for hver eneste krone de kan slite opp av lommeboken på enhver billist. Og som kjent så får den norske staten aldri NOK av NOK. For det er så mange der ute i verden som årlig skal ha sine bidrag fra et av klodens snilleste land. Men bare dersom det gjelder utenfor den norske riksgrensen – ellers ikke. Det bare er sånn – dessverre!