Sfm.no mener: Byråkrater er vanskelig å bli av med

Publisert 6.7.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De aller fleste av våre politikere får som regel så hatten passer når noe går galt. Og når noe går skikkelig ille, ja da blir også en og annen sjelden gang byråkrater trukket til medansvar. I blant får politikere kraftig kritikk grunnet feil og tabber som byråkrater egentlig burde ha stått ene og alene ansvarlige for.

Hvem er så byråkratene, og hvor finner vi dem? En byråkrat, kvinne eller mann, kan være stiftelses- eller organisasjonsansatt, offentlig ansatt i et departement, i et direktorat, i politiet eller i domstolene, privat ansatt og knyttet til offentlig virksomhet osv. osv. Ikke alle skiller klart mellom hva som er politikeres oppgaver og ansvar, og hva som er byråkratenes.

Upopulære og udugelige politikere kan byttes ut ved valg og fjernes ved mistillitsforslag. Å bli av med, eller rett ut sagt, å derimot få fjernet udugelige og farlige byråkrater synes nærmest umulig å få til i Norge. Fakta tilsier at mange byråkrater begår regel-skapte og regel-aksepterte handlinger som kan være, eller er klart i strid med både vårt nasjonale lovverk og/eller internasjonale overenskomster, (EMK – FN konvensjoner osv.).

Det virker som at politikere generelt, ikke er særlig opptatt av at byråkrater som begår lovbrudd ikke blir etterforsket, straffeforfulgt og dømt. Og selv om bevisene kan være utvetydige. Privatpersoners politianmeldelser mot byråkrater blir som regel henlagt med begrunnelsen ”intet straffbart forhold”. Og prøver man å påanke en slik avgjørelse til stats- og riksadvokaten, så får man som regel også tommelen ned. Dette er en del av rettssikkerheten og demokratiet i Norge

Media synes heller ikke å være opptatt av å sette fokus på byråkrater, eksempelvis innen ”jusseliten”, der utvilsomt mange faktisk representerer en åpenbar fare for vår rettssikkerhet. Svært ulike domsavgjørelser i helt identiske saker, avslører ikke så rent lite om at alt ikke står rett til. Sfm.no anbefaler derfor enhver å lese hele serien i 10 deler om justismord i Norge. Serien er skrevet av Ole Texmo.

https://sfm.no/gamle-siden/SERIER/JUSTISMORD/Index_Serie_om_justismord.htm

Skal våre byråkrater fortsatt kunne inneha muligheten til å unndra seg all straffeforfølgelse og beskyttes for enhver pris, og fortsatt få lov til å skalte og valte med både mennesker og lovverk akkurat så det passer dem, eller er det nå på høy tid å sette foten ned også for disse? Vår intensjon er igjen ikke å generalisere eller stigmatisere enhver byråkrat. Men vi må erkjenne at en skikkelig oppvask er så absolutt helt nødvendig på flere områder.

Samfunnsmagasinet
Redaksjonen