Sfm.no mener: Et rent protestvalg!

Publisert 12.9.2023. Oppdatert.
Illustrasjonsfoto: Colourbox (Sfm.no plakattekst)

Fylkestings- og kommunevalget som nylig ble avholdt i Norge, ble etter vår mening et rent protestvalg. Historien har gjentatt seg, og det er ikke første gang at det skjer. Den tydelige framgangen for de borgerlige partiene er et meget klart signal.

Den økonomiske situasjonen i Norge har i stor grad vært preget av høye priser på strøm, drivstoff, sterkt økende priser på mat i tillegg til økte renter. Dette har medført en økende misnøye med regjeringen Støre. I dag har ganske mange nordmenn fått en forverret og trangere økonomisk hverdag.

Fra Regjeringens side er det blitt hevdet gjentatte ganger at renteøkningene er foretatt på grunn av en økende inflasjon. Men paradokset er at når rentene øker sammen med andre nødvendige utgifter, så øker også inflasjonen. Å låne penger er blitt vesentlig dyrere, og lønns- og pensjonsoppgjøret i 2023 er for lengst spist opp. Det skal også sies at næringslivet i Norge har og blitt rammet av økende renter.

Det er ikke til å stikke under en stol at det hersker stor misnøye med både statsminister Jonas Gahr Støre (AP) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP). De er begge blitt kraftig kritisert for å ikke ha gjort mer for å hjelpe de som sliter økonomisk. Dette protestvalget er et tydelig signal på at folk flest vil ha endringer til det bedre. Strømstøtten som ble innført i 2022 har hjulpet en del. Den skal foreløpig vare ut år 2024. Men den er tydeligvis ikke nok. Neste års lønns- og pensjonsoppgjør kan bli særdeles vanskelig å håndtere.

Valgseieren til de borgerlige kan også medføre flere konsekvenser på sikt. Den sittende regjeringen kan få det vanskeligere med å få gjennomført flere av sine saker i landets nasjonalforsamling. I sin ytterste konsekvens kan den borgerlige valgseieren medføre at det blir en ny borgerlig regjering etter stortingsvalget høsten 2025. Men det hersket også stor misnøye med den forrige regjeringen som satt i 8 år. Så hvordan vil egentlig vi ha det i Norge?

Redaksjonen i sfm.no.