Sfm.no mener: Lønns- og pensjonsoppgjøret 2022 – en forbannet stor vits!

Publisert 3.11.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Våren 2022 håpet de aller fleste i landet vårt på et godt og rettferdig lønns- og pensjonsoppgjør. Man ble tidlig fra ledende politisk hold lovet at «nå er det vanlige folks tur». Men hva har skjedd i Kongeriket Norge der noen aldri synes å få nok i egne lommer.

Økningen i prisen på matvarer i Norge har eksplodert. Strømprisene i Norge har eksplodert. Bensin- og dieselprisene har eksplodert. Hele lønns- og pensjonsoppgjøret for 2022 er derfor en forbannet stor vits.

Økningen på lønn og pensjon var delvis spist opp allerede før oppgjøret. Tegnene var meget tydelige.
Etter lønns- og pensjonsoppgjøret 2022 har vi fått flere renteoppganger som nå synes å bare fortsette. Den siste kom altså den 3.11.2022, og det er ventet ytterligere renteoppgang i løpet av desember.

Mange frykter nå tiden som kommer, og det er sannelig ikke så rart. Forvent dog ikke at den politiske eliten som nå sitter i opposisjon, vil bry seg noe særlig om det. Det bør derimot den sittende regjeringen gjøre, og de bør gjøre det nå. Skal de fleste få endene til å møtes i tiden som kommer, så må det også skje en skattesenkning i tillegg til å gi økt rentefradrag.

Det som skjer i dagens Norge kan bare ikke få lov til å fortsette!

Redaksjonen i sfm.no.