Sfm.no mener: Pensjonskrav på 7% kan rettferdiggjøres

Publisert 6.3.2023
Foto: Colourbox

Årets høye krav på 7% økning av pensjoner kan mer enn rettferdiggjøres. I denne forbindelse har det også vært snakket mye om Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland), et fond som i dag har en markedsverdi på hele 13 781,34 milliarder. Det er foretatt investeringer fra dette fondet over hele kloden som har gitt gode avkastninger over tid.

Det kan uten tvil bevises at fondet også skal brukes til pensjoner. Nedenfor gjengis tekst (i kursiv stil) fra Norges Banks hjemmeside.

«Oljefondet skulle være en buffer for statsfinansene. Overskudd på statsbudsjettet ble overført til fondet, mens underskudd ble dekket ved å trekke på fondet. Fondet skulle også være et redskap for å håndtere de statsfinansielle utfordringene knyttet til økte pensjonsutbetalinger og avtakende petroleumsinntekter. Fondet skulle derfor investeres langsiktig, men slik at det var mulig å ta det i bruk ved nødvendighet».

Nå må midler fra Oljefondet tas i bruk for å dekke vårens krav om 7% økning av pensjoner. Det er en nødvendighet, noe våre folkevalgte nå må skjønne. Ytterligere underregulering av pensjoner vil ikke lenger bli akseptert eller tolerert.

Redaksjonen i sfm.no.