Sfm.no mener: Politianmelde kommuner som hindrer fri ferdsel!

Publisert 5.10.2018
Av redaksjonen
Foto: Sfm.no

Bompengehysteriet har nå spredd seg over store deler av Norge. Landets billister, transportnæringen og besøkende, flås i dag til skinnet grunnet bompenger – igangsatt av avgiftskåte politikere uten reell kunnskap om det som kalles konsekvenser både på kort og lang sikt.

I henhold til EØS-avtalen, så skal enhver kunne ferdes fritt innen hele EU/EØS området som inkluderer Norge. Det kan man ikke i dag, ikke så lenge det foreligger en ren økonomisk tvang om å betale for å passere visse områder. Derfor bør enhver som nå er rammet av slik politisk galskap, politianmelde den aktuelle kommune for brudd på EØS-avtalen. Anmeldelsen må rettes mot aktuell kommune ved ordføreren.

Man trenger så men ikke være verken advokat eller jurist for å se at EØS-brudd forkommer tusentalls ganger pr. døgn i Norge. Smf.no ber også alle som er rammet av bompenge-galskapen, at de i det kommende kommunevalget høsten 2019 gir sin fulle støtte til de partier som er klart imot bompenger, slik at de politikere som åpenbart ikke skjønner at nok er nok, kan bli fjernet fra sine politiske posisjoner.

Sfm.no støtter 100 % kampen mot bompenger så lenge alle aksjoner foregår på lovlig vis. Vi ønsker alle som deltar lykke til.