Sfm.no mener: Ren råttenskap mot billistene!

Publisert 23.3.2019
Foto og montasje: Sfm.no
Av redaksjonen.

I sin tid fikk Norges Statsbaners baneavdeling (NSB Bane), bygget en større innfartsparkering ved Rosenholm holdeplass på Østfoldbanen. Parkeringsplassen ligger mellom stasjonene Holmlia og Kolbotn. Den var ment som et godt tilbud til pendlere som kom syd fra i Akershus og Østfold, og for at disse skulle unngå å bruke bil helt inn til Oslo sentrum. Plassen har siden åpningen vært godt benyttet og parkeringen var gratis.

Så eksploderer pengegrådigheten til Oslo, nok en norsk storkommune som heller ikke synes å få nok inn i sin allerede fete kasse. Man er frekk nok til å utvide de fotografiske tiggerne rundt om i byen, og kun med det for øye å suge mest mulig ut av lommene på folk flest. Den offentlige norske pengegrådigheten, kjenner tydeligvis ikke lenger noen som helst grenser.

Oslo kommune er til og med så til de grader frekk at de setter opp bom rett før innfartsparkeringen på Rosenholm. Da må pendlere uansett betale rushtidsavgift, selv om de bare kjører knapt 50-100 meter innenfor den kommunale tigger-grensen. Sfm.no spør om hva dette har å gjøre med miljø, for det handler overhodet ikke om noe annet enn et nytt og utvidet offentlig legalisert ran, som er offentlig godkjent av politisk styre og stell i ”fattiglandet” Norge, landet som hvert år spytter milliarder inn i kassen i Bruxelles.

Det Oslo kommune her gjør, kan ikke kalles for noe annet enn ren og skjær råttenskap overfor pendler billistene. MDG synes sikkert at dette offentlige ranet er helt ok., partiet som tydeligvis ønsker masse heste-dritt både på gater og torv i Oslo, mens byens næringsliv ytterligere stenges ned. Samtidig er MDG med på å hugge ned trær i byens sentrum, beplantning som faktisk gir oksygen. Hvor uansvarlig er det mulig for et politisk parti å bli? Høsten – folkens blir både varm og meget spennende.