Sfm.no testet Google Bard app

Publisert 9.2.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Svar-tekst: Google/Bard

Sfm.no har testet Google/Bard app. Vi ønsket å finne ut av hva en kunstig intelligens app, ville komme opp med av svar på et konkret spørsmål.

Vi skrev inn følgende spørsmål: Er det akseptabelt å kalle andre konspirasjonsteoretikere fordi man ikke er enig?

Google/Bard appen svarte slik: (Svaret, og appens første alternativ, står å lese mellom de stiplede linjene).

——————————————————————————————————————————————————–
Det er et komplekst spørsmål å svare på om det er akseptabelt å kalle andre konspirasjonsteoretikere fordi man ikke er enig. Det avhenger av konteksten og hvordan begrepet «konspirasjonsteoretiker» brukes.

Når det kan være akseptabelt:

  • Hvis personen faktisk fremmer en konspirasjonsteori: En konspirasjonsteori er en tro på at en hemmelig gruppe planlegger en ulovlig eller skadelig handling. Hvis noen fremmer en slik tro, kan det være berettiget å kalle dem en konspirasjonsteoretiker.
  • Hvis personen bruker konspirasjonsteorier for å unngå fakta: Noen ganger bruker folk konspirasjonsteorier for å avvise fakta de ikke liker. I disse tilfellene kan det være nødvendig å kalle dem en konspirasjonsteoretiker for å vise at de ikke er villige til å ha en ærlig diskusjon basert på fakta.
  • Hvis personen sprer feilinformasjon: Konspirasjonsteorier er ofte basert på feilinformasjon og kan være skadelige. I disse tilfellene kan det være viktig å kalle dem en konspirasjonsteoretiker for å advare andre mot å tro på det de sier.

Når det ikke er akseptabelt:

  • For å avvise en persons meninger: Å kalle noen en konspirasjonsteoretiker bare fordi du er uenig med dem, er ikke akseptabelt. Det er viktig å respektere folks rett til å ha forskjellige meninger, selv om du ikke er enig med dem.
  • Som en generell fornærmelse: Å bruke «konspirasjonsteoretiker» som en generell fornærmelse er ikke konstruktivt. Det kan føre til at folk blir defensive og mindre villige til å lytte til dine argumenter.
  • Uten bevis: Det er viktig å ha bevis for at noen faktisk tror på en konspirasjonsteori før du kaller dem en konspirasjonsteoretiker. Ellers risikerer du å spre feilinformasjon og skade personens rykte.

Alternativer til «konspirasjonsteoretiker»:

Det er ofte bedre å bruke mer spesifikke beskrivelser for å forklare hvorfor du er uenig med noen. For eksempel kan du si:

  • «Jeg tror ikke på det du sier fordi det ikke er basert på fakta.»
  • «Jeg synes det er urettferdig å generalisere om en hel gruppe mennesker på den måten.»
  • «Jeg er bekymret for at spredningen av feilinformasjon kan ha negative konsekvenser.»

Det er viktig å ha en respektfull og konstruktiv dialog når du er uenig med noen. Å kalle dem en konspirasjonsteoretiker er ofte ikke den beste måten å gjøre det på.

I ditt tilfelle:

Uten å vite mer om konteksten er det vanskelig å si om det er akseptabelt å kalle noen en konspirasjonsteoretiker i ditt tilfelle. Det er viktig å vurdere de faktorene jeg har nevnt ovenfor og ta en avgjørelse basert på din egen vurdering.

Husk: Det er alltid bedre å være respektfull og konstruktiv når du er uenig med noen, selv om du er sterkt uenig.

——————————————————————————————————————————————————–

Hva synes og mener våre lesere om et slikt automatisert svar som dette?

Hilsen oss i sfm.no.