Sirkus Bergen går videre!

Publisert 28.5.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: sfm.no

Den 25.mai hadde vi den høyst tvilsomme fornøyelsen å få se i byens aviser hvilke forretnings-eiendommer som må ofres for å få frem en bybane-trasè, som ingen – unntatt byråd Tryti – vil ha.  Blant ofrene er en bensinstasjon som eieren nekter å selge. Det er bare å håpe at de andre eierne også nekter, så får byrådet et problem som blir vanskelig å takle. Der skal brukes enda 1 milliard til å kjøpe opp eiendommer for rivning. En hel liten pittoresk bydel i Fløen er også pekt ut til rasering. Der er det snakk om et større antall hjem i et av sentrale Bergens fineste områder. Hvis de næringsdrivende nekter å flytte ut av sine ganske store eiendommer, kan vel neppe noen begynne å bære ut det de sitter med av varer og interiør, og de kan vel heller ikke stenge pumpene på vedkommende bensinstasjon. Så her skal det sannelig bli spennende når skruppelløse politikere eventuelt ikke får viljen sin!

Bergen har i dag et kvinnelig AP-byråd for byutvikling som neglisjerer alt og alle som snakker henne midt i mot. Hun aner tydeligvis ikke hva en politikers oppgave er – nemlig å tjene folket – tjene velgerne. Nå er hun riktignok ikke alene om det – bare se på dagens regjering hvordan den herjer mot folkeviljen på en lang rekke områder! Og samme nevnte byråd står også i spissen for det som sannsynligvis vil bli verdens eneste bompenge-opplegg i sitt slag: Der skal nemlig settes opp 2 bompenge-stasjoner midt i Bergen sentrum! Ja – du leste riktig – MIDT I BERGEN SENTRUM!! Man skal altså også måtte betale for å kjøre rundt i sentrum for å handle. Da har jo vanviddet gått langt over sine bredder, for å si det mildt! Samtidig skal der settes opp bomstasjoner som vil medføre at når en stor del mennesker skal ut å handle i sin egen bydel, så må de også betale bompenger. Ja så gal kan politikere faktisk bli. Vi får kanskje håpe at NAV får mer penger å rutte med – det kan de få bruk for når alminnelige mennesker i Bergen ikke lenger har råd til å kjøre på handlerunde i sitt eget nærområde!

Og nå fabler madam Tryti om en 300-millioners strand langs Store Lungegårdsvann og en like kostbar sykkeltunell fra Minde til Fyllingsdalen. Som alle vet blir slike forhånds-kalkulerte prosjekter alltid minst dobbelt så dyre – i mange tilfeller flere ganger så dyre. Men dette påvirker ikke Tryti. Jeg lurer faktisk på hvordan hun klarer å få sitt eget husholdningsbudsjett til å gå opp?? Selvsagt har hun en altfor fet lønn som byråd, men det tilsier jo ikke at hun har mer økonomisk sans privat enn som byråd! Jeg – og mange med meg – lurer ofte på om kvinnelige politikere som har fått makt kan bli farligere enn mannlige? Det ser faktisk slik ut. Det er kanskje en form for selvhevdelse? 

Når man ser på Anna Elisa Tryti i Bergen, – tidligere byråd i Bergen – nå kommunalminister Monica Meland som vil tvinge sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker mot et solid flertall lokalt MOT! – og statsministeren selv Erna Solberg, m.fl. så ser det sannelig også ut til at kvinnelige politikere fra Bergen er de verste. Og det ser ut til at det ikke spiller noen rolle hvilket parti de tilhører. Her er jo Arbeiderpartiet og Høyre ganske like – som i så mange andre saker i dag. Der var i sin tid en ganske kjent boktittel som lød «Dumme menn og troll til kjerringer». Du verden hvor knakende godt den passer på en betydelig del av det politiske Norge! Men uansett: Sirkus Bergen går videre, – men vi lever i håpet om at flest mulig vil sette kjepper i hjulene for en utvikling som er i ferd med å gå rett utfor stupet!