Skal flyktninger uten lovlig opphold ha slike goder?

Publisert 14.6.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bystyret i Trondheim vedtok 14.6.2023 et forslag som tildeler personer uten lovlig opphold i Norge og med plikt til å returnere til sine hjemland en rekke rettigheter. Med dette vedtaket får disse personene rett til bolig, hjemmetjeneste og sykehjemsplass.

Basisrettighetene skal omhandle mulighet for tildeling av kommunal utleiebolig, mulighet for å benytte kollektivtransport og helsetjenester. For eldre med særlige behov skal basisrettighetene i tillegg omhandle mulighet til tildeling av hjemmetjenester og plass ved omsorgsinstitusjon. Det var Pensjonistpartiet, Høyre, Frp og Norgesdemokratene som stemte imot slike goder.

Bare så det er klart: Dette er personer som saksbehandlingen i UDI og UNE allerede har klarlagt at ikke har noe reelt beskyttelsesbehov. Det er derfor intet mindre enn oppsiktsvekkende at flertallet av de kommunale politikerne i Trondheim forsøker å sabotere at de lovlig fattende vedtakene med hjemsendelse kan settes ut i live. Flyktningpolitikken er et statlig anliggende og bystyreflertallet setter seg med dette over den stortingsvedtatte strenge og rettferdige flyktningpolitikken.

Slik vi ser det er vedtaket fra 14.6.2023 intet mindre enn en hån mot de av byens innbyggere som venter på bolig, en del av dem har gjort det i årevis. Det er kjent for alle at kommunen har betydelig mangel på boliger, og et hundretalls personer står i kø. Videre er vedtaket opplagt fullstendig urettferdig: Det gir like rettigheter til personer som er lovpålagt å reise fra Norge og trengende nordmenn som gjennom et helt liv har betalt sin skatt og gjort sin plikt. Enda en gang velger Trondheim bystyre å tildele særskilte privilegier til personer som fra en saklig synsvinkel burde stå bakerst i køa.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet