Skal folk i Norge presses enda mer økonomisk?

Publisert 11.11.2022
Foto: Colourbox

Svært mange mennesker rundt om i landet, har i lang tid slitt økonomisk. Nå risikerer de å havne enda dypere ned i et allerede tungt økonomisk uføre. Det vi nå bevitner i dagens Norge har vi ikke sett maken til etter 2. verdenskrig. Staten fortsetter å sope inn mange milliarder av kroner (midler som tilhører alle norske borgere). Milliarder sendes ut av landet til ulike formål – rundt hele kloden. Men å lette på det enorme økonomiske presset som nå pågår innenlands, synes fortsatt ikke å være aktuelt.

Folks flest i Norge skal presses og flås enda mer. Norges Bank er med på galeien med varsel om ytterligere renteøkninger. Den samme vanvittige grådigheten bevitner man fra næringslivets side og på energisektoren. Hvordan folk flest skal klare dette økonomiske presset over tid, synes å være både Norges Bank, Staten, politikerne og det norske næringslivet helt uvedkommende.  Lønns- og pensjonsøkningen som kom våren 2022, var for lengst spist opp. Hva vil skje våren 2023? Vil samme historie gjenta seg, eller vil samtlige ansvarlige nå ta til vettet og ta sitt ansvar?

Redaksjonen i sfm.no