Skal ikke firma som satser på BPA tjene penger?

Publisert 8.12.2023
Foto: Privat

Brukerstyrt personlig assistanse skal gi et aktivt og uavhengig liv, i og utenfor hjemmets fire vegger. Individuell tilrettelegging gjør stor forskjell – dette er grunnpilarene i leverandørenes drift av BPA-ordninger.

Det er skuffende når en ledende administrativ person i en kommune argumenterer over at firmaene som driver med dette har stor formue pga det driften har gitt og man foreslår å redusere timeprisen kraftig. Er reduksjonen pga. at firmaene har formue eller er det de reelle kostnadene med BPA som gjelder? Trodde virkelig ikke at det var forbudt å ha formue og samtidig drive med BPA-bedrift.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet