Skattebetalerne får blø for Nav-skandalen

Publisert 10.1.2020
Foto: Wikipedia

Hvor går grensen for offentlige ansattes udugelighet? Høringen på Stortinget etterlater seg en følelse av at denne Nav – skandalen er det ingen som vil ta ansvar for. Ikke Nav – lederen, ikke statsråd Haugland, ikke Statsminister Solberg. Ingen absolutt ingen har gjort noe galt. Det er nesten ikke til å tro.

Ja, dersom ikke Stortinget manner seg opp nå, så mister jeg, for min del, den siste rest av respekt for det norske rettsvesen. Og ikke bare for rettsvesenet, men ikke minst for den sittende regjering.

Det blir nå interessant å se hva den bebudede «ryddejobben» regjeringen skal ta fatt på, innebærer. Får alle de som er blitt rammet av denne skandalen, full oppreisning og en tilfredsstillende erstatning. Det er antydet milliarder.

Det kan være fristende å minnes om en uttalelse Carl I Hagens kom med for mange år siden. At statsansatte som påfører samfunnet store omkostninger, bør den som forvolder det, dekke det selv. Men som sagt, den uttalelsen kom i Carls storhetstid. Nei, det blir nok skattebetalerne som må ta den regningen også.

Per H. Midtgaard