Skiftarbeidere bør få gå av når de fyller 60

Publisert 29.10.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illustrasjonsfoto: Colourbox

For svært mange skiftarbeidere er det ikke snakk om kontortid fra kl. 08.00 til kl. 16.00 mandag til fredag, fri hver helg og alle andre røde dager. Det finnes dessverre en god del politikere som ikke helt forstår hvor tøft skiftarbeid egentlig kan være for helsen til et menneske, og enten man er ung eller eldre – særlig det siste.

Med årene blir all jobbing tyngre og tyngre, og man klarer ikke alltid å yte like mye hele tiden. Som ung kunne man noen ganger ta tre skift på rappen, altså begynne en morgen kl 07.00, for så å slutte dagen etter på samme tid. Det skjedde i de tilfeller at en kollega ble akutt syk. Da sto man på for at ikke arbeidet på noen måte skulle bli forsinket.

Artikkelforfatter har jobbet skift i over 35 år, i hovedsak på samferdselssektoren (sporvei og jernbane). Det var en sterkt varierende arbeidstid døgnet rundt. Det jobbes skift i mange sektorer: Fabrikker, butikker, hotellnæring, skipsfart (gods og passasjerer), oljesektoren, kriminalomsorgen, akuttmottak, sykehus, forsvar, redningstjeneste, politi, post m.fl.

I de sektorer som har direkte kontakt med mennesker, forventes det av de aller fleste at man alltid skal være opplagt og serviceinnstilt. Noen ganger skjer det grunnet økt arbeidsmengde at man ikke alltid er like opplagt. Det skjønner de som selv jobber skift, men ikke alle gjør det. I noen sektorer har man og lettere for å bli utsatt for skader og belastningsskader.

Alle som jobber skift i hele sin yrkeskarriere burde fått gå av med pensjon etter at de fylte 60 år. Det er lite som tyder på at Norge ville bli så veldig mye fattigere om akkurat 60 års grensen for alle hadde blitt en realitet. Med alderen får også mange ulike helseproblemer som setter ned deres funksjons- og aktivitetsnivå. Dette er noe enhver politiker må ha i tankene.