Skitt i dyrkbar mark

Publisert 15.2.2019
Foto:  Colourbox

Med jevne mellomrom leser og hører vi om gårdsbruk og annen dyrkbar mark som trues av veiutbygging eller utbygging av boliger og næringseiendommer. Det er skremmende antall gårdsbruk som hvert år nedlegges samtidig som matbehovet øker. Det siste er flere større gårdsbruk mellom bydelen Arna i Bergen og retning Voss som nå trues av rasering.

Statens Veivesen har satt opp flere alternativer for ny vei – derav tunell-alternativ som vil gjøre minst skade, men som vil bli dyrest. Det forundrer vel ingen om både Statens Veivesen og de lokale kommunestyrer velger det billigste – nemlig å rasere dyrket og dyrkbar mark og dele opp drivverdige gårdsbruk. Vi har sett dette også ved Flesland i Bergen, hvor bybanen og andre planer «krevde» slike områder. Her var det Bystyret/Byrådet i Bergen som godkjente det. Vi har som de fleste rundt om i landet etter hvert skulle kjenne til – et totalt ubrukelig byråd for byutvikling i Bergen. Det er bare en ting som betyr noe for byrådet nå – nemlig en hodeløs utbygging av bybanen mot folkets vilje – for en stor del finansiert av stadig flere bomstasjoner og høyere avgifter.

Etter hvert som Senterpartiets dyktige leder Trygve Slagsvold Vedum får mange flere velgere i ryggen, bør det partiet etter hvert presse mer på for om mulig å få gjennom et klart lovverk mot mer rasering av dyrkbar- og dyrket mark. Vi tåler ikke mer ødelegging av norsk landbruk. Mat er viktigere enn veier, og der er som regel alternativer for veiutbygging og annen utbygging i stedet for å skjære rett gjennom gårdsbrukene. Det hele minner om visse partiers holdning til våre fisker-resurser i nord, hvor utrolig mange ansvarsløse politikere heller vil satse på mer oljeutvinning. Mer oljeutvinning er greit nok enda – men det er ikke nødvendig nettopp der! Vi har nylig fått bekreftet at der er mye mer å utvinne fra de eksisterende oljefeltene. Så får man satse på det.

Det er skremmende – uansett – når våre såkalte folkevalgte heller er villige til å ofre matproduksjonen fremfor å bruke alternative løsninger når det gjelder veiutbygging, industriutbygging og oljeutvinning.  Men slik er visjonsløse politikere. De er antagelig mer innstilt på å importere fisk og landbruksvarer, enn at vi produserer det selv ut fra de store og gode resursene vi enda har – om enn så lenge!

Wilfred Høsteland