Skolemobbere må bort!

Publisert 19.11.2017 (Saken oppdatert 20.11.2017 00:10)

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ/Senior)
Illustrasjonsfoto: Coulorbox

Da Kjell Magne Bondevik (Krf) var statsminister, ble det høytidelig lovet at det skulle settes inn en rekke tiltak i Norge mot nettopp mobbing i skolene. På landsbasis har mobbingen gått drastisk ned i flere kommuner, mens den i andre kommuner har økt.

– Mobberne må fjernes

Om økningen (også i Østlandsområdet) og kan ha noe å gjøre med rene kulturkollisjoner, kan sfm.no ikke bekrefte. Men det er og grunn til å se nærmere på slike forhold. Demokratenes leder på Askøy i Hordaland, Jan-Ove Fromreide, er i alle fall meget klar når det gjelder skolemobbing. I en e-post til sfm.no skrev han følgende:

Ved mobbing i skolen skal mobberne fjernes, enten til en annen skole hvis det er forsvarlig eller til egne spesialskoler hvor atferdsmønster står i høysete. Det må bli slutt på å forstå mobberne i hjel, det er ofrene som skal beskyttes. Ingen barn skal føle seg utrygge på skolen”.

Foreldre har et medansvar

Noe er og definitivt galt når foreldre ber sine barn mobbe andre elever som ikke følger deres opprinnelige hjemlands religiøse skikker og regler. I slike tilfeller må skolens ledelse være meget bestemt og slå hardt ned på den type innsedenter. Selv om barna er på skolen, så har foreldrene likevel et medansvar for hvordan de skal oppføre seg overfor andre.