Skolen og julefeiring!

Publisert 31.10.2017

Av Terje Haugom
Adjunkt og organist
Illus.foto: Colourbox

Norsk skole og julefeiring er kultur med lange tradisjoner. Ofte i nært samarbeid med Kirken, som adventsmarkeringer og julehøytid. Og hånd i hånd med adventsstunder, juleverksted, juletregang, julegudstjenester og Jule-evangeliet, – er våre tradisjonelle julesanger like selvsagte og sentrale! Julesangene – noen med flere hundre års tradisjon, andre av nyere dato – er like naturlig i skolens juleforberedelser som alt det andre som hører julen til.

Noen rektorer av den mer pinglete sorten, legger seg flate for innvandrere med annen kulturbakgrunn, human-etikere, ateister, og foreldres trang til å være med og styre skolens innhold. Nei! Nei! Nei! – Skolen som historisk kulturformidler SKAL ha alle disse ingrediensene med i skolens forberedelser til den store høytid som julen er! Avvik fra dette er tegn på gryende historieløshet, og reduserer skolen som formidler av høyverdig og god, kristen kultur! At kristendoms-faget har tapt sin verdifulle posisjon på timeplanen, er en tragedie i seg selv, og viser at reduksjonen er i full gang. Er barnetro blitt et skjellsord?

Det er helt bak mål å la foreldre få bestemme f.eks. hvilke julesanger barna skal få lov til å synge i skolens julemarkeringer! Det er også helt bak mål å hevde at «tidene forandrer seg, og Norge er jo fler-kulturelt»! Nei, – for julen er den samme hvert eneste år, og i vårt land holder vi fast på den måte julen og Jesu fødsel er blitt feiret og minnet – også i skolen, som vi har gjort siden den første skole ble startet her! Alle barn har bare godt av å få oppleve gleden, forventningen og varmen som ligger i julens budskap, både i toner og ord, bilder og kreativitet! Vær ikke feige, rektorer og lærere! Ta ikke dette fra barna i norsk skole – uansett hva foreldre og andre minoriteter må mene om det!