Slår alarm om norske veier

Publisert 5.8.2019
Foto: Sfm.no

En ingeniør-rapport slår alarm om tilstanden på norske veier, og det er riksveier og fylkesveier som er verst, leser vi i nyhetene. For å få norsk veistandard opp til karakter «god», må det investeres 900 milliarder. I mellomtiden – og den kan bli veldig lang – blir forholdene enda verre. Lappverk, myke veikanter, telehiv, utrasinger, dype hull, humper, flaskehalser, dårlig og mangelfull skilting osv. er betegnende for det aller meste som ikke er klassifisert som motorvei. La oss heller ikke glemme de kommunale veiene i byene! Der er det mye trist!

Og det er i denne anledning høyst betimelig å stille spørsmålet: Hvorfor ikke bruke de velsignede bompengene til nettopp slike høyst nødvendige oppgraderinger, i stedet for å misbruke bilistenes tvangs-skatt til andre gjøremål i kommuner og fylker, som f.eks. kulturbygg, bybaner, og andre totalt unødvendige prosjekt? Hadde man sett at bompengene ble brukt 100 % på vei, så hadde bilistene sett at man fikk noe fornuftig tilbake for det kommunale landeveisrøveriet man utsettes for overalt! I tillegg det som før het «Årsavgift», nå Trafikk-forsikringsavgift. Hvorfor benyttes kun 20 % av disse midlene til vei og trafikk? Og de resterende 80 % ???

Vi setter vårt håp til at valgets hurtig-voksende nykomlinger vil endre på hele situasjonen! Norsk veistandard kan nemlig heves til karakter «særdeles god» uten bompenger, men derimot fra Oljefondets avkastning! Det er bare spørsmål om å kombinere vilje, handlekraft og samfunnsøkonomisk innsikt! Dagens maktmennesker eier ikke snev av dette, – de støtter seg på det gamle ord «Gi keiseren det som keiseren vil ha». Så sannelig – nytt blod trengs!

Terje Haugom.