Slipp til yngre arbeidskraft!

Publisert 7.3.2018

Av Terje Haugom
Politisk kommentator MOD
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Et arbeidsliv har en start, og det har en ende. Mange unge har problemer med å få seg lærlingeplass, og/eller en jobb innenfor deres interesser og utdanning. Men samtidig legger myndighetene nå opp til at arbeidstakere bør stå lenger i jobb, helst til de er 75. Det virker som om regjering og Storting ikke ser de konsekvenser dette kan få, både for unge og eldre.

Effekten av å stå f.eks. 7 år lenger i jobb kan være, at nettopp de jobbene ikke blir ledige på mange år til ungdom som så gjerne vil inn i arbeidslivet, men som nå må vente enda lenger. For nye arbeidsplasser til alle som vil begynne i arbeid, er slett ingen selvfølge! Og med stadig mer data- og robotstyring i flere og flere bedrifter og bransjer, blir det helst færre!

For manges vedkommende kan ventetiden – før man får jobbmulighet – bli lang. Og det gamle ordtaket «lediggang er roten til alt ondt» kan bli levendegjort for denne gruppen. Ledighetstrygd, arbeidsavklarings-trygd o.l. er ikke alltid nok til å skape en trygg og god tilværelse. Og noen havner ute på de skrå bredder, med små-kriminalitet, rusmisbruk osv. som tidsfordriv. Samfunnet betaler!

Ville det da ikke være bedre samfunnsøkonomi å la arbeidstakere få gå av som 67-åringer – evt. før for dem med fysisk krevende arbeid -, en gruppe som har orden i livet og hverdagen, og så la de unge slippe til med sine friske krefter og et ståpå-humør som bare yngre mennesker har? Det er bedre å gi fremdeles friske pensjonister (62-67) en god og levedyktig pensjon – før de er utslitte -, enn å måtte bruke sosial-apparatet for å holde arbeidshungrig ungdom med almisser i en ofte destruktiv ventetid, til jobb blir ledig!

Ikke alle 75-åringer vil ha så mange år igjen til samkvem med familie, gå turer, reise, dyrke hobbyer, osv., men må kanskje nærmest direkte inn på sykehjem. Hvilken glede får de da av sin rettmessige pensjon? Der loppes de for 85 % uansett. Eller de rett og slett ikke orker mer. Er det dette de blå-blå-grønne vil? Vi aner en ond sirkel her.