Slutt å fyre med russisk ved

Publisert 2.5.2022
Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Jeg leser i media at vedfyring kan bli mye dyrere neste vinter pga. krigen mellom Russland og  Ukraina. Kanskje kan dette gjøre at Norge igjen produserer egen vedproduksjon. Jeg har selv benyttet meg av å kjøpe en del sekker bjørkeved fra OBS-bygg og andre for og å få ekstra varme i de kaldeste vinterdagene.Jeg spurte rett ut på OBS-bygg hvor bjørkeveden kom fra og ble fortalt at det kommer trailerlass fra Russland.

Dette svaret gjør at jeg blir forundret over hva som skjer her i Norge. Norge er kjent for utrolig mye skogsområder, men vi klarer likevel ikke å holde oss med egen ved. Det importeres i stedet fyrings- ved fra Russland og andre østeuropeiske land. Tidligere så var skogsdrift en meget god og viktig inntektskilde for Ola Nordmann. Det er på tide at dette igjen blir prioritert, slik at skogen blir holdt i god stand.

Betingelsen for å kunne beholde kulturlandskapet, er at dette blir pleiet. Oppdyrket jord, og utnyttelse av denne gjennom årtier, er det som har bidratt til det kulturlandskapet vi har i dag. Hvis vi fortsatt ønsker å beholde dette, må det gis rom og muligheter også for å kunne ta i bruk disse områdene. I dag vokser det igjen med trær der det tidligere var oppdyrket. Årsaken er at gårdsbruk på gårdsbruk legges ned. Hvor er forresten miljøeffekten når man må frakte ved i trailere helt fra Russland? Jeg bare spør.

Jeg oppfordrer regjeringen til å sette mangel av fyringsved opp på dagsordenen og sett i gang tiltak som gjør at skogsdrift igjen bli en viktig inntektskilde i Norge. Vi kan ikke være avhengig av østeuropeisk fyringsved når vi bare kan hugge norsk skog som kan brukes til fyringsved.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting