Slutter å sende innlegg til Bergens Tidende

Publisert 8.3.2019
Illus.foto: Wikipedia
(US National Museum / Riksarkivet)

Innledning: Jan Hansen, frilansjournalist MNJ

Helt siden 1960 tallet har en av sfm.no sine uavhengige skribenter, Wilfred W Høsteland, skrevet mange gode innlegg til bl.a. Bergens Tidende. For kort tid tilbake ba nåværende redaktør ham om å komme med flere innlegg, og årsaken var at det ble skrevet så lite i avisen grunnet vinterferien. Når så Høsteland tar oppfrodringen og skriver, så får han siden se sitt eget innlegg ganske så mye omskrevet og kortet ned.

Høsteland har flere ganger gitt uttrykk for at han har merket en økt form for sensur fra Bergens Tidenes side, noe som gjorde at han nå sendte et brev til redaktøren med følgende innhold, og som sfm.no har fått tillatelse til å gjengi.

Her er brevet til BT redaktøren

Hei, Jon Tufto!

Jeg har nettopp sittet og sammenlignet mitt originale oppsett av innlegget om mobiltelefonbruken – med hvordan det var satt opp i BT. Det var en ganske fullstendig omskrivning.  For meg virker det som om en dårlig stiloppgave i barneskolen er blitt korrigert av læreren for altfor mange feil og dårlige formuleringer, og som da står til Ng i karakter!

Jeg har faktisk ikke opplevd at når mine innlegg en og annen gang har kommet på trykk i BT, så har de alltid vært kortet ned og «korrigert» og slik har mine egne ønskete formuleringer og visse poenger blitt redusert og dels sløyfet. Jeg har drevet med avisinnlegg siden 1960, og var faktisk min klasses beste i norsk i folkeskolen.  Jeg vet jeg kan skrive,  og jeg har også rikelig observert hvor dårlig journalistikk som i dag utøves i norske aviser – da mener jeg også rent formuleringsmessig. Men vi «amatører» skal jo helt ikke korrigere «proffene» – det blir vel for flaut.

Mitt innlegg – som på trykk egentlig ikke var mitt i ordets rette betydning etter BT’s mange «korrigeringer», ble en stor skuffelse og til sterk irritasjon! Hvis BT heretter ikke kan klare å holde fingrene borte fra innlegg som faktisk er godt nok skrevet fra innsender/forfatter, så er jeg ikke interessert i å skrive mer. I BA og Samfunnsmagasinet på nettet, kommer innleggene alltid på trykk slik de opprinnelig var skrevet. Lær av dem, BT! Det er ikke mottakeren som skal sette sitt endelige preg på innsenderens oppsett! Det blir fullstendig feil – ja faktisk en forfalskning.

For noen år siden laget jeg en artikkel i forbindelse med Hammond-orglets 80-års jubileum, og vedla et flott pressefoto som selvsagt var tillatt å publisere. I stedet brukte BT et digert arkivbilde av noe meningsløst som skjemte hele artikkelen. Også da var der en del omskrivninger og strykninger fra BT-sensuren. Jeg vil også bemerke at BT ikke vil trykke innlegg som også er sendt til andre aviser.  Det er BT alene om,- unntatt når alle avisene i Schibstedt-gruppen trykker de samme innleggene fra sine faste skribenter hver uke! Da blir det hele noe hyklerisk og tullete.

Jeg tror jeg med dette takker for meg når det gjelder innlegg til BT. Den avisen er ikke på noen måter den samme som i de mange årene jeg jobbet der og skrev. Folkene på «desken»  drev ikke med sensur unntatt hvis noen kom med ærekrenkende uttalelser – noe jeg i hvert fall aldri har gjort.

Jeg mener bestemt at BT trenger å se seg litt tilbake til en tid med en helt annen «mentalitet» i redaksjonen – en tid med topp dyktige journalister og redaktører som tok leserne på alvor! De skrev for øvrig også bedre enn dagens generasjon! Jeg vil ikke lenger akseptere å bli behandlet som en skoleelev i småskolen fra BT’s side!

Kopi av dette brevet er sendt Samfunnsmagasinet med kommentarer.

Takk for meg!
Med hilsen
Wilfred W. Høsteland