Solbergs regjering «styrket» av politiske sveklinger

Publisert 20.1.2019
Foto: Wikimedia/Kjetil Ree

Dagen etter at 80% av politi-etaten slaktet politireformen, ble den blå-blå regjeringen «styrket» enda en gang av et parti under sperregrensen. Det hele er en tragikomedie. Samtlige 4 partier har tydeligvis levd av kamel-sluking de siste ukene. Det norske demokratiet fungerer nå slik at når regjeringen Solberg føler seg på usikker grunn, er det godt å lokke til seg to små sveklinger som er under sperregrensen – Venstre og KrF. Det blir omtrent som om to syvendeklassinger får med seg to førsteklassinger for å stå sterkere for egne saker. Egentlig er det til å le av, men det er heller tragisk. Samtidig melder kjente medlemmer seg ut av KrF. Forståelig nok.

Den Høyre-dominerte regjeringen, som i sin tid hittil har norgesrekord i upopulære og meningsløse politiske tiltak kalt «reformer». Det er vel antagelig den regjeringen i nyere tid som har færrest medlemmer med noen som helst yrkesbakgrunn, og som følgelig ikke har særlig begrep om hva som tjener land og folk best. Bare se på alle disse minst titalls «reformene» som der i all hovedsak er stor misnøye med – kort sagt er de vel egentlig mislykket, og har skapt rekordartet splittelse i folket mange steder i landet. Det ser ut til at alt det velgerne advarer mot og protesterer mot, skal presses gjennom. Og når det – så langt – er gjort viser det seg at både folk flest og de involverte «ofrene» er sterkt misfornøyd med «reformene».  De fungerer nemlig ikke slik som forutsatt.

Det er skremmende når politikere – ikke minst innen Høyre – prøver å innbille både seg selv og andre at de vet alt så mye bedre. Nå er jo dette velkjent Høyre-arroganse, men det er ekstra ille når det smitter over på FrP, Venstre og KrF. De to sistnevnte partier en representanter for en meget uansvarlig politikk. De vil ha flere «flykninger» til Norge, – de vil bruke mer på såkalt bistand rundt om i verden, – de vil pålegge norske etniske borgere enda større belastning innen skatte- og avgiftspolitikken, og begge de nevnte sveklinge-partiene gir blaffen i våre egne pensjonister som de mener har rikelig, og som de ikke unner sin egen opptjente pensjon! Egenandeler hos lege og sykehus har øket betydelig samtidig som minstebeløpet for frikort også har øket merkbart. Det er en del av den Høyrestyrte sosialpolitikken.

Undertegnede er ikke sosialist, men håpet i det lengste – sammen med mange andre – at den siste regjerings-sammenslåingen med KrF skulle mislykkes. Ut fra Solberg-regjeringens dels råtne politikk – dokumentert tidligere ved dens mange «reformer» som så langt bare har vært splittende og skapt stor misnøye i praktisk talt alle sammenhenger. Jeg ville i dag mye heller hatt en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet enn den sittende regjeringen. Støre er langt fra min favoritt, men et enda mer styrket Senterparti tror jeg ville kunne gitt landet svært mye positivt. Se nærmere på Vedum og hans parti! Formannen har vett i hodet og partiet har et godt program!

Wilfred Høsteland