Solskinnsgutt i Drømmeland!

Publisert 15.9.2017

Av Terje Haugom MOD
Foto: Wikipedia

I partilederdebatter prediker KrF-leder Hareide støtt og stadig om at Norge må opprettholde og øke bistanden til all verdens sult-katastrofer, tørke-katastrofer, krigsofre og elendighet over hele kloden! Det er en nobel, edel og kristen tanke, men hva skal til for at Hareide forstår at Norge alene ikke kan redde Jordens millioner fra elendigheten, selv om hele statsbudsjettet og oljefondet ble ofret?

Ærlig talt, Hareide. Norge har nok av interne oppgaver å ta seg av først! Hva med eldreomsorg som svikter, akutt-avdelinger, fødestuer og lokalsykehus som legges ned, en E-16 Bergen-Voss som truer med å kveste både barn, pendlere og turister? En kommune-økonomi som tvinger politikerne til å kreve inn husleie fra folk som eier boligene sine selv – den høyst umoralske eiendomsskatten? Og en stat som ikke er i stand til å bygge veier, uten å plyndre bilistene i akselererende tempo?

Og så, Hareide, – du er jo ikke i stand til å se at Norge og Europa trenger norsk olje og gass i enda en mannsalder, og at vi må hente oljen og gassen der den er å finne! Tenk på alle de arbeidsplassene dette betyr, og at tusener av produktive menn og kvinner ikke behøver å bli navere!

Nei, at valget deres i KrF gikk den veien høna sparker, er ikke å undres i det hele tatt! Velgerne som stemte på FrP er like bra mennesker som dine velgere. Det er bare det at både Siv, Sylvi og de andre i FrP har levert mer av det folk vil ha, enn det dere klarte. Oppskriften på suksess er ikke vanskeligere enn det! Og hadde FrP gjennomført løftet fra valgkampen i 2013 – om å fjerne det totale bompengesystemet, dersom de kom i regjering, – ville de fått større oppslutning enn Høyre! Klarer de å fjerne det i denne perioden, og holder på Sylvi, blir de Norges største parti i 2021! Mye å vinne på samspill der, Knut Arild Hareide!