St. Olav må ikke ties i hjel

Publisert 25.10.2023
Foto: Privat

Helseplattformen AS sin direktør, Trond Utne ber gjennom Adresseavisen at St.Olav beklager uttalelser om det nye journalsystemet. Samtidig stiller de spørsmål ved om sykehuset har gjort god nok jobb med innføringen. Hvordan kan Helseplattformen AS krangle med sykehuset om hvem som faktisk har skylda?

Det er ansatte ved sykehusene, fastlegene og ansatte i kommunale helsetjenester som har uttrykt stor bekymring for pasientenes sikkerhet og sin egen arbeidssituasjon, knyttet til alle problemene med innføringen av det nye journalsystemet. Tør virkelig Helseplattformen å sette sin vurdering over brukernes dom?

Hva skal til for at styret i Helse Midt-Norge tar brukerne av Helseplattformen på alvor og vurderer å stoppe dette prosjektet før liv går tapt. Det må nå lages en alternativ plan for en styrt avvikling av Helseplattformen. Hva er sannsynligheten for at dette journalsystemet blir effektivt og trygt? Dette svaret venter mange på hvis det i det hele tatt kan bli trygt. Det er virkelig forunderlig at Helseplattformen angriper St. Olav som påpeker et alvorlig problem med helseplattformen.

Sykehusledelsen har et ansvar for at de ansatte har forsvarlige, effektive og brukervennlige IT-systemer som bidrar til en forenkling av arbeidshverdagen. De påstår at Helseplattformen ikke er tilpasset deres behov og de er bekymret for at dette kan gå på bekostning av effektiviteten til helsetjenesten og pasientsikkerheten. Nå må Helseplattformen gå i seg selv istedenfor å rette kritikk mot alle de som er misfornøyd med dette såkalte PILOTPROSJEKTET.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting