Statens svindel man ikke snakker så høyt om!

Publisert 4.11.2019
Foto: Wikipedia

Det har vert tenkt tanken før, og nå har man vel fått dette bekreftet. Anniken Haugli som nå måtte krype til korset i forbindelse med NAV-utbetalinger, som mennesker har måttet sitte i fengsel for, og for de som urettmessig ligger på vent i en soningskø som nå skal kunne slippe. Hvordan vil dette se ut overfor dem som er frarøvet penger i den ordinære trygdeutbetalingen, som følge av samordninger man ikke skulle hatt? Altså at grunnpensjonspenger er beslaglagt av den samme instans? Når får dette en konsekvens slik at trygdede får sitt tilbakebetalt fra NAV? Denne svindelen snakker man svært lite om i de kretser. Har Haugli nå funnet den usynlige skammekroken ett visst sted?

I kjølevannet av NAV-skandalen, så fremkommer det også at den nye riksadvokaten er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm. Hvordan vil man så se på saken om samordningen for gifte og samboende, særlig når også de som trygdede reiser ut av landet sånn av og til? Det er nok mye urent vann som har rent gjennom kranen i trygdesaker gjennom tidene, og som er ulovlige handlinger innenfor trygdesystemet – både når det gjelder gamle søknader i forhold til holdninger til mennesker i den forbindelse – helt fra Norge ble EØS-medlemmer og helt ti i dag. Småligheter kjenner ingen grenser.

Ellinor Nerbø