Stopp oppblomstring av gjengkriminaliteten

Publisert 29.10.2021
Foto: Olav Martinussen (RIP)
Gif-montasje:Sfm.no

Det er viktig å sette en stopper for oppblomstring av gjengkriminaliteten vi ser i Oslo, og som nå ser ut til å gå i feil retning også andre steder. Det går mot «svenske tilstander» med vold, ran og en truende oppførsel mot politi og folk flest.
«Svenske tilstander» i denne sammenheng er en utvikling med høy ikke-vestlig innvandring over mange år som fører til store integreringsproblemer hvor parallellsamfunn og kriminalitet har fått vokse frem.

Sverige er et land som lenge har vært blant de beste landene i verden å bo i. Nå har kriminaliteten skutt i taket. Håndgranater sprenges i nabolagene, bomber går av, folk blir skutt med automatvåpen på åpen gate. Og store områder er såpass utsatt at politiet har selv innrømt at de har tapt enkelte områder. Tiden er inne for å innføre skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet særlig knyttet til vold- og vinningskriminalitet.

Det er viktig at man tar i bruk aktiv punktmarkering som politimetode etter mønster av blant annet Malmø-politiet, slik at de mest hardbarkede kriminelle skal fotfølges med sikte på rask fengsling for å få dem ut av den kriminelle løpebanen og for å beskytte samfunnet. Man må i Norge opprette et eget løp med hurtigdomstol for gjengkriminelle for å sikre rask reaksjon samt etablere flere ungdomsplasser i egne ungdomsfengsler.

Det er også en naturlig konsekvens av situasjonen at man kan ansvarliggjøre foreldre når barna er involvert i gjengkriminalitet ved å kunne bli erstatningspliktig og miste oppholdstillatelse i Norge. Silkehanskene må nå legges bort og reaksjonene må være klare for å stoppe den vold som øker kraftig også på andre steder enn i Oslo. Vi må slutte å tro at slik gjengkriminalitet kun er et problem i Sverige. Det kommer for fullt også i vårt eget land.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i Trondheim bystyre