Stor markering til ingen nytte!

Publisert 22.6.2020
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tusenvis av demonstranter framfor Stortinget, og mange andre steder i Norge, med slagord, plakater og banners mot politivold og rasisme i USA – til ingen nytte! Tror disse demonstrantene virkelig at amerikansk politi-kultur lar seg påvirke av norske demonstrasjoner? God dag mann hostesaft! Det eneste de oppnår er høy-risiko for å starte en ny runde med corona-pandemi! Hva med litt tankevirksomhet først? I disse tider må fornuften gå foran hjertet!

Et begredelig faktum derimot er, at for å bli politi i USA må man kun gjennomføre et 15 ukers kurs og skytetrening ved Police Academy, for så å slippes ut blant borgerne for å opprettholde ro og orden. Og terskler og krav til kandidatene til politiskolen er av det laveste slaget, også mht. sosial bakgrunn osv. Amerikansk politiskole burde lært litt av f.eks. norsk politi-utdanning. Kvalitetsforskjellen er som dag og natt.

I Norge kan ikke hvem som helst fra fortauet komme inn og melde seg til tjeneste i politiet. Her stilles krav til så vel personlighet som flere års utdanning. Men – så det er sagt, – den rasisme en del hvite amerikanske politifolk viser overfor fargede borgere, er etterlevinger og ulming fra slavetiden, som fremdeles også eksponeres i noen stater gjennom de fryktede Ku-Klux-Klan.

Den neste USA-presidenten bør sette alt inn på å få den moralske standarden i politi-styrkene opp på et godt og forsvarlig nivå, og satse 100 % på å bli kvitt det hvite hatet overfor den fargede del av befolkningen, og få avviklet Ku-Klux-Klan. Denne «herreklubben» består oftest av høytstående samfunnsborgere og politikere, som for å skjule sin identitet kler seg i hvite kapper og hetter med hull til å se gjennom, mens de på sin feige måte – i flokk – trakasserer fargede, deres hjem og familier.  Det å få fengslet og eliminert slik rasistisk virksomhet – og stille krav til politi-aspirantene, samt gi dem en skikkelig utdannelse, – er å gjøre «America great again!» Alle er like verdifulle, og har samme menneske-rettigheter – uansett hudfarge, religion eller seksuell legning! Og uansett hvor i verden!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.