Stor medisinmangel i Norge?

Publisert 11.3.2019
Foto: Colourbox

Flere steder er det nå vist til at det er stor mangel på nødvendige medisiner som folk trenger. Noen vil mene at dette er en villet handling fra Norske helsemyndigheter, og helseministeren unnskylder seg med at dette ikke er slik. Da kreves det et motspørsmål om hvorfor det da er mangel på viktige medisiner i et land som mener å være verdens beste land å bo i og å være verdens rikeste land.

Likevel så opplever syke personer som trenger livsviktige medisiner, og andre som trenger sine, som ikke får den medisinen som man vet fungerer for den lidelsen /sykdommen man har og ikke får tak i den medisinen man skulle hatt? Helseministeren har jo ansvaret for at Norge importerer medisiner som landet trenger, og så opplever pasienter at så ikke skjer. Selv om noen produsenter ikke produserer rimelige medisiner (som de gjorde før), som også for noen fungerte, så blir dette et problem som forbrukere som ikke får det man kjente fungerte?

Slikt gjør at ens helse blir noe dårligere enn det dennes var «i går» for å si det slik. Når Norge kan importere også billigere medisiner som kan fungere, og at det heller ikke finnes erstatningsmedisiner som kunne prøves ut, hvorfor gjør man ikke det? Her skal alt spares på og heller la det gå ut over livskvaliteten til norske pasienter uavhengig av hva som feiler folk?

Ellinor Nerbø