Storsatsning på klimavennlig presisjonslandbruk

Publisert 29.11.2019
Kilde: Norsk Landbrukssamvirke
Foto: Differ Media

Ved hjelp av presisjonslandbruk og tilhørende teknologier kan norsk landbruk bli mer klimavennlig og bærekraftig. – Det veldig mange gevinster ved presisjonslandbruket, sier Ola Hedstein, administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke.

Presisjonslandbruk er å sørge for at hver enkel plante blir behandlet så individuelt og optimalt som mulig. Det betyr for eksempel å gjødsle akkurat på centimeteren der det trengs, og unngå å gjødsle der det ikke trengs.

Presisjonsutstyret trenger signaler for å fungere
Norge har landbruk i områder som er ulikt alt annet i verden. Dessuten er det viktig å ha kunnskap om hvor det er dekning her i landet, siden presisjonsutstyret trenger signaler for å fungere som det skal.

-Norsk landbruk har en spesiell geografisk posisjon siden vi er langt mot nord, har fjell og daler. Dekningskartlegging er viktig for at norske bønder skal drive med presisjonslandbruk, sier rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Jogeir Magnar Agjeld.

Har bygd en bil for å sjekke dekningsgraden
Norsk Landbruksrådgiving har derfor bygd en bil de nå skal kjøre rundt i hele Norge med, for å kartlegge dekningen. På turen skal de også informere bønder om presisjonslandbruk og vise hvordan det foregår i praksis.

-Presisjonsutstyr er tilgjengelig i butikken i dag, så vårt mål er å vise frem til bøndene hva du kan kjøpe nå som bidrar. Bøndene kan bruke de traktorene og maskinene de har i dag, og enkelt oppgradere med det som finnes tilgjengelig av hjelpemidler. Og så kan de starte med en gang, avslutter rådgiveren i Norsk Landbruksrådgiving.