Stort flertall mener apotekfarmasøyten kan fornye resepter

Publisert 14.4.2023
Foto/Tekst: Apotekforeningen
Kilde: Mynewsdesk

Andelen som mener det kun er legen som kan fornye resepter, er redusert de siste tre årene. Flere mener farmasøyter bør kunne fornye resepter på enkelte legemidler. Det viser årets Helsepolitiske barometer som ble lagt frem torsdag 30. mars.

– Når det gjelder enkelte legemidler befolkningen bruker jevnlig, som for eksempel allergimedisin, vil det være trygt og enkelt for pasienten, og effektivt for helsetjenesten, om apotekfarmasøyten kan ta seg av å fornye resepten, sier administrerende direktør i Apotekforeningen Per T. Lund. Han får støtte i befolkningen. I Kantars ferske undersøkelse, der over 2000 personer har besvart spørsmål om helsesektoren, er det en klar tilbakemelding om at apotekene kan overta noen av disse oppgavene.

I år viser resultatene at 16 prosent mener det kun er legen som må fornye resepten. Stadig færre mener at det kun er legen som bør kunne fornye resepter. Fra 2020 til 2023 ble andelen redusert med 9 prosentpoeng. Andelen som mener det ikke spiller noen rolle om det er legen eller farmasøyten har økt med 6 prosentpoeng i samme tidsrom.

Greit at farmasøyten kan fornye

38 prosent svarer at det ville være fint om man kunne fornyet resepten på apoteket, men at farmasøyten må kommunisere med legen som har forskrevet dem. 24 prosent svarer at det ikke spiller noen rolle om det er farmasøyten eller legen som fornyer slike resepter, mens 17 prosent mener det ville vært en enkel og trygg løsning at farmasøyten kan fornye resepter for de som trenger det. Slår man sammen disse tallene, er det 79 prosent som synes det er greit at apotekfarmasøyter kan fornye resepter på enkelte legemidler befolkningen bruker jevnlig.

– Bruker du allergilegemidler fast har du sikkert husket på å fornye resepten før du drar på ferie, men skulle du være så uheldig at resepten er brukt opp eller at den har gått ut på dato kan det oppstå problemer, sier Lund.

– Legen er ikke å få tak i på kvelden eller i ferietid. Da kan det være praktisk at farmasøyten kan fornye resepten på apoteket, fortsetter han.

Om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført 12. desember 2022 til 15. januar 2023. 2051 personer har besvart undersøkelsen, som er representativt for befolkningen over 18 år. Estimert feilmargin: +/-2,2 %-poeng. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.