Stortinget ble tidlig advart mot Schengen-avtalen

Publisert 10.2.2020
Foto: Colourbox

Få EU-politikere og byråkrater i Bruxelles var villige til å innrømme at de ved å bringe på banen Schengen-avtalen, samtidig ville utsette de aller fleste medlemsland i EU og andre EØS land for økt kriminalitet av ymse slag. Nå foreligger det svært så dystre resultater for de fleste EU-land, men EØS-landet Norge har heller ikke sluppet unna. EU-landet Tyskland sliter med stadig flere biltyverier, og hvor tjuegodset havner hovedsakelig i Polen og Litauen, men også i Bulgaria og Romania ifølge tysk grensepoliti. Sfm.no fikk altså helt rett da vi i sin tid påsto hva som ville komme til å skje innen Schengen etter bare noen år.

Nå går det nesten ikke en eneste dag uten at norske medier bringer meldinger om utledninger som har begått nye og grove kriminelle handlinger i Norge. Bak svært mange av de kriminelle handlingene, står folk fra flere land i den tidligere kommunistiske østblokken. Kriminelle fra Bulgaria, Romania, Litauen og Polen har særlig pekt seg ut på områdene simple og grove tyverier fra butikker og privatpersoner ifølge kilder innen politiet. Kriminelle fra mange land kjører ofte over riksgrensen til Norge i mindre karavaner. De kommuniserer med hverandre via walkie talkies (CB radioer), og for ikke å bli sporet opp på mobiltelefonnett. På den nederste parkeringsplassen ved den gamle Svinesundbroen, treffer man ofte på europeiske kriminelle som pakker om tyvegods før de setter kursen videre østover over en svært ofte ubevoktet grense. Til og med parkeringsplassen ved Rema 1000 på Svinesundsparken blir brukt til ompakking av tyvegods.

Over riksgrensen ved gamle Svinesund, kan kriminelle fra kort sagt hele verden fortsatt ferdes nesten helt fritt så lenge Norge er med i Schengen. Ja – vi har tollkontroller og delvis pass- og promillekontroller inn til Norge og inn til Sverige fra Norge via den nye Svinesundsbroen. Men er disse stikkkontrollene på den gamle strekningen god nok når kriminelle bander, nærmest kan frakte hva som helst over grensen uten å bli tatt eller oppdaget? Uansett nasjonalitet eller etnisitet, så stjeler og svindler utlendinger for mange millioner i Norge hvert eneste år. Og trenden er sterkt økende. Stortinget ble ganske tidlig advart mot Schengen medlemskap for Norges del. Men hva hjalp det? En av dem som sa klart i fra var tidligere stortingspolitiker for Frp. Vidar Kleppe. Han mente også den gang at Norge med tiden ville komme til å få betale en svært høy pris for sitt medlemskap, og for ikke å ha villet lytte til mer ansvarlige og fornuftigere folkevalgte.

Spørsmålet gjenstår om nordmenn bare må fortsette å finne seg i å bli ranet og frastjålet verdier for millionbeløp grunnet en totalt ansvarsløs politikk. Og!! Hvor lenge vil norske forsikringsselskaper og banker være villige til å ta alle økonomiske tapene, før de en dag velter hele regningen over på vanlige forbrukere, noe en del banker er ellers svært så flinke til å gjøre i form av gebyrer for nesten alt man tar i, og selv om kundene deres gjør meste delen av bankjobbene selv. Er det allerede for sent å få snudd den negative trenden vi nå bevitner?

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør
Samfunnsmagasinet