Stortinget må klargjøre konsekvensene av gruvedrift på havbunnen

Publisert 10.1.2024
Foto: Sfm.no. (Innfelt: Colourbox).

Ap, Sp, Frp og Høyre er etter flere ukers forhandlinger enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen. Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for kommersiell gruvedrift etter havbunnsmineraler.

Gruvedrift på havbunnen er svært omstridt

Det sier mye når EU slår fast at de ikke vil støtte slike prosjekter før alle miljøkonsekvenser er fullt ut kartlagt. Flertallet på stortinget mener det finnes verdifulle mineraler på norsk sokkel og vil åpne for undersjøisk gruvedrift. De sier at slik gruvedrift vil bidra til den grønne omstillingen der mineraler trengs til blant annet elbilbatterier og solcellepaneler.

Det snakkes om grønn omstilling, men Norge åpner nå for irreversible inngrep i områder hvor naturen er helt ukjent. Det eneste Stortinget er redde for er at Kina skal utkonkurrere Norge, ikke konsekvensene for livet i havet. Pensjonistpartiet er forundret over at norske myndigheter stiller seg i første rekke for å rasere havbunnen når miljøforskere har kommet med sterke advarsler.

Ingen skam å snu

Trodde flertallet på stortinget lyttet til fagkunnskapene, men i denne saken er det eventuelle store inntekter som overstyrer konsekvensene. Ansatte ved NTNU og SINTEF har tross alt bidratt aktivt med fakta og kunnskap inn i samfunnsdebatten. I høringsrunden mente NTNU at tiden ikke er moden for å starte utvinning – og kanskje ikke engang for å åpne for kommersiell leting.

Dette bør være et signal for at man må avvente konsekvensene og ikke ha slik hastverk. Det er ingen skam å snu selv om gode inntekter kan gå tapt.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting