Stortings-globalistene har beviselig sviktet

Publisert 14.11.2022
Foto: Privat

Det må alltid være Norges beste, nordmenn og norske interesser som skal være avgjørende for trygge og gode politiske beslutninger på stortinget og i regjeringen, men dette har dessverre sviktet totalt frem til nå i stortingsperioden 2021 – 2025.

Og bare så det er sagt! Vi i Demokratene vil derfor i alt vårt politiske virke legge Grunnloven og norske lover til grunn for alt vårt politiske arbeid for å finne frem til de beste løsningene for alle nordmenn og Norge.

Demokratene er også meget opptatt av å lytte til folkeviljen og ser hyppige folkeavstemminger (gjerne digitale) som ledd i å finne frem til gode løsninger for folket. Det er gode løsninger for borgerne og næringslivet som er viktig, og ikke enkeltpartiers og enkeltpolitikeres særønsker.

Personlig frihet med lite offentlige inngrep, eiendomsrett, ytringsfrihet, religionsfrihet og valgfrihet er viktige grunnprinsipper. Demokratene er opptatt av at Norge skal være et land med økonomisk og sosial trygghet for borgerne. Det må legges til rette for etablering av næringsvirksomhet og drift og utvikling av næringslivet.

Demokratene er et konservativt parti i den forstand at det er opptatt av å bevare norsk natur, kultur og et kristent verdigrunnlag, men vi vil også videreføre velferdsordninger og andre løsninger som er mer kjent fra venstresiden.

Vi ønsker internasjonalt samarbeid og handel, men sier nei til enhver politikk som ikke gagner Norge, norsk næringsliv, norsk økonomi, norsk kultur, norsk natur, eller truer nordmenns frihet eller fremtid.

Eiendomsrett og markedsøkonomi er en forutsetning for demokratiet samt å være et attraktivt land for næringsetablering må Norge ha stabile rammebetingelser gjennom: Frihandelsavtaler med minst mulig byråkrati og skjemavelde som setter Norge først – ikke EU, EØS, ACER, WEF og andre overnasjonale og globalistiske nettverk.

Demokratene tar selvsagt sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, etnisitet eller seksuell legning, og vi vil styrke den enkelte borgers rettigheter slik grunnloven legger opp til jf. eiendomsrett, næringsfrihet, personlige frihet, ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Vi tar avstand fra enhver form for totalitær og autoritær statsmakt eller ideologier som sikter mot dette, og stiller oss svært kritiske til enhver overføring av myndighet fra borgerne til det offentlige. Fundamentalt i Demokratenes samfunnssyn er troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv.

Demokratene vil derfor bekjempe umyndiggjøringen av enkeltmennesket ved å redusere påbud og restriksjoner til strengt nødvendige reguleringer. Ja, bare slik vil vi få et tryggere og bedre Norge, mener jeg. Og i denne viktige kampen trenger Demokratene som alltid setter Norge først!  Støtte og stemmer fra: Kari og Ola Nordmann.

Vidar Kleppe
Bystyre og fylkestingsrepresentant for Demokratene