Støtt Hareides linje!

Publisert 29.10.2018
Foto: Wikipedia

Jeg er ingen politisk støttespiller for verken KrF eller Hareide – hovedsakelig grunnet partiets meningsløse bistands- og innvandrings-olitikk. Men hvis en «fusjon» med Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan føre til at regjeringen Solberg må gå, så skal jeg gjerne – sammen med mange andre – gjerne heie på Hareide. Der finnes nemlig krefter innen samtlige tre partier som ønsker å reversere Høyre-regjeringens vanvittige fylkes- og kommune-politikk (sammenslåinger) og en rekke av de dels planlagte og dels gjennomførte såkalte «reformer».

Vi trenger snarest mulig en ny regjering som er i takt med majoriteten av folkemeningen, og vi har vel aldri tidligere hatt en så folkefiendtlig og arrogant regjering som Solberg-regjeringen. Så langt har den stort sett virket splittende i folket på de aller fleste områder hvor disse «reformene» er blitt fremsatt.

Jeg heier ikke frem en regjering med Støre som statsminister, men jeg tror at en regjering sammen med et voksende Senterparti ville hatt svært mye for seg. SP ville sannsynligvis fått 3 statsråder – kanskje flere. Og Trygve Slagsvold Vedum føler jeg er en mann som i stor grad er til å stole på – han har tilsynelatende mer sundt vett enn de fleste andre partilederne på en lang rekke områder.

Wilfred Høsteland