Straffet blir den som følger lov og orden!

Publisert 10.65.2022
Foto:  Colourbox (Innfelt Wikipedia)

Dette innlegget er ment som ett angreps brev og er sendt til Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet, Arbeids- og Innkluderingsdepartementet. I og med at det faktisk er 3 departement som denne sak omhandler, har også Statsminister Støre fått ett eksemplar.

Jeg fikk første gang løyve for Taxi i Oslo med A 1125. Dette løyve skulle jeg hatt til fylte 70 år og kunne ikke bli tatt i fra uten at det var begått noe kriminelt men jeg så klart at dette monopolsystem som var den gang var en fare for rettssikkerheten bl.a. ved at det ble den gangen kjørt mye svart, mens jeg førte opp alt jeg kjørte inn. Jeg mente at man burde gjøre som Sverige gjorde de dager, nemlig oppløse taximonopolet.

Da Oslo taxi innførte datasystemet, ett system som ikke fungerte i det hele tatt. Skulle man i tillegg godta kreditt kort. Den gangen hadde jeg manuell aksept av kredittkort, men sentralen forlangte at all kredittkjøring skulle gå rett inn på en konto i sentralen og at sentralen skulle slutte å sende regning på sentralavgiften. Dette er avgjørelser som ikke kan fattes av en sentral etter møte på taxisentralen. Jeg kunne nok akseptert ordningen om sentralen hadde også publisert hvilke av datoene som man ville få regnskapet på denne ordningen, hvor mye kreditt man hadde kjørt inn med fratrekk av avgiften og resten inn på konto, men ingen ting av dette skjedde.

Jeg følte usikkerhet om jeg ville klare mine forpliktelser om dette fikk fortsette. Jeg skrev brev til sentralen hva jeg avkrevde, noe jeg også hadde rett til, men de besvarte aldri de brevene. Da gav jeg dem en siste frist skriftlig for å få en ordning på dette, men heller ikke nå svarte de. I vertfall ble løyve tatt i fra meg i domstolen, det jeg kan kalle ett så alvorlig justismord, at man kan lure på om domstolen var betalt, men de faktiske forholdene var at jeg mistet troen der og da på norske domstoler. Jeg vil senere i ett annet brev stilet til både justisdepartementet og Domstolsadministrasjonen, der jeg angriper rettsstaten Norge. Der jeg vil redusere Norge som en totalitær stat.

Etter at jeg flyttet til Bergen da det var umulig å få noen sjåfør jobb i Oslo regionen, oppdaget jeg til min glede at det jeg hadde kjempet så for, hadde jeg lykkes med. Jeg hadde lykkes med å rive i stykker taxi monopolet i Norge, altså hadde jeg vunnet den striden, men ikke uten skader av psykisk art. Så skjedde det noe i Oslo, Det ble rassia i taxinæringen. Der ble 300 taxieiere tatt for skattesnusk. Disse taxieierne ble dømt til å betale straffeskatt og fikk bøter, men ble ikke fratatt løyvene.

Jeg fikk løyve i Bergen i år 2000 med R 366 også gjeldende til jeg fylte 70, men hvor lenge var Adan i paradis. Staten fant ut å forandre loven slik at alle taxieiere skulle skaffe seg en bankgaranti. Denne loven kom i 2003 altså 3 år etter at jeg fikk løyve. Etter Grunnlovens § 97 gjaldt denne loven ikke for taxieiere som fikk løyve før 2003. Jeg pustet ut, men allikevel gjorde jeg ett forsøk, men jeg ble nektet, kun for det som hadde skjedd 10 år før i Oslo. Den gang Hordaland fylkeskommune våget ikke å gjøre noe på egenhånd, så de ba staten om hjelp og de sa bare ta fra han løyve. Det hjalp heller ikke å stevne staten for 2X Grunnlovsbrudd, for saken ble bare avvist av retten.

Hans Bauge
Samfunnskritiker