Strømkrisen i Norge

Publisert 31.8.2022
Foto: Colourbox

De store forskjellene på kostnaden på strømmen nord som sør burde regjeringen få gjort noe med. Det er Støre regjeringens ansvar.

Denne regjeringen med Støre som statsminister er totalt ubrukelig. De snakker om tiltak for folk flest, slik at folk slipper å gå personlig konkurs vedrørende strømmen og at andre varer blir dyrere. Så sies det at man må jo regne med det når det nå er krig i Europa. Her skylder man på en krig som ikke er mye til krig, men rett og slett folkemord, der Putin er den ansvarlige drapsmannen.

Nå er den elektriske kraft så dyr at den ene bedriften etter den andre må stenge dørene. For de har ikke råd til å drive på grunn av kostnadene med strøm. Nå har jo regjeringen lovet å hjelpe, men når. Når bedriftene stenger, kommer det mange ut i arbeidsledighet. Det sies at regjeringen vil utrede hvordan de skal hjelpe. De vil sikre at ikke bedriftseierne skor seg på det. Jeg kan ikke skjønne at det ville være ett så stort problem.

Storting og regjering har makt til å Fastsette en makspris strømselskapene har lov å ta. Jeg vil nevne hva Sverige gjør. Også Sverige selger strøm til Europa, men der i gården må Europa betale markedspris, mens svenskene betaler lite, i forhold til det Eu må betale. Altså Sverige gjør altså stikk motsatt av hva Norge gjør, for Norge selger billig til Europa, mens i Norge blir nøden bare større og større, takket være Støre regjeringen som ikke kan annet enn å utrede. Handle er det ingen norsk regjering som har kunnet siden 1945.

En makspris for strøm på 50 øre pr. kw/t er det som strømselskapene skulle hatt lov til å ta, og ekstra avgifter for linjeleie skulle vært bannlyst. Jeg har selv begjært flere politikere stilt for riksrett for brudd på Grunnloven, men kontroll komiteen har avvist min begjæring. Det er straffbart å bryte loven i Norge, noe mer alvorlig enn andre lover. Grunnloven derimot skal følges på lik linje som andre lover.

Når en eller flere politikere begår brudd på Grunnloven, skal den eller de politikerne som begår disse lovbrudd straffes. Når flertallet av Stortingspolitikerne avviser begjæring om riksrett, når bevisene er klokkeklare om at lovbruddene har skjedd, er absolutt de fleste av Stortingspolitikerne medskyldig i disse lovbrudd som har skjedd. Politikerne i Norge, omtrent samtlige, unntatt noen ytterst få er totalt ubrukelige. Da Norge er ett kristent land, skulle det være forbudt for en politiker å lyve. Som Gud sa til Moses, du skal ikke lyve.

Hans Bauge
Samfunnskritiker.