Strømpris-virvaret som fortsatte!

Publisert 23.8.2022
Foto: Colourbox

Den 19.4.2009 publiserte sfm.no følgende oppslag ført i pennen av Per Henning Midtgaard. Se spesielt det han skrev om forskjellen i priser mellom sør og nord i landet. I dag er det omvendt og hvorfor? Vi spør også om hvem som over tid har løyet om hva, og på hvems ordre?

Er prisingen av norsk vannkraft ute av kontroll?

Åndalsnes. Publisert 19.4.2009
Av Per Henning Midtgaard

”Fallende strømpriser over hele landet er nå lavere enn de var i midten av april i fjor”

Men så følger en total uforståelig manipulering med kilovattpriser relatert til de enkelte landsdeler, spotpris torsdag:

  • Sør Norge. 27,6 øre, (kwh)
  • Midt- og Nord Norge, 31,2 øre (kwh)
  • Landsdekkende leverandører varierer fra 36,25 til hele 44,90.

NVE melder om 85 % bedre tilsig til magasinene enn vanlig den siste uka, og våren er like om hjørnet også i høyden. Noen direkte fare for strømforsyningen er det derimot ikke.

Rosinen i pølsen:

Det er Midt- Norge og Nord- Norge, de samme landsdelene som betaler mest for strømmen, som har de største vannreservene (34,5 %). På Østlandet, der strømmen er billigst, er vannsituasjonen dårligst. Der er reservene nede i 24 % I tillegg til denne diskrimineringen, så har NVE planer om å bygge enda en kabel ut av landet. Resultat: Økt press på den norske strømprisen.

Vi har i dag den høyeste prisøkning i Europa; Vannkraftlandet Norge!!!

På den politiske arene er det totalt stille. Det som store deler av befolkningen er bekymret for er den vedvarende usikkerhet rundt strømprisen. Det finnes knapt noen utgiftspost som er så uforutsigbare som strømprisen, Den rammer så vel industri, landbruk og fiskeindustri og ikke minst husholdning.

Vi må ved kommende valg, stille vel begrunnede spørsmål til de politiske partier: Hvorfor tar dere ikke spørsmålet om en bedre og mer ensrettet prisfastsettelse som dekker hele landet. Det skulle være mulig å gi denne viktige, og grunnleggende allmenne rettighet en ensartet prisfastsetting uansett hvor du bor i landet.

Her har også denne regjeringen sviktet. Vi er selvfølgelig klar over den makt og innflytelse statsbedriften NVE representerer i det politiske bilde. Men selv NVE må muligens bøye kne, dersom et annet parti skulle aksle statsministerknakken på nyåret.