Strømprisene til topps igjen?

Publisert 27.4.2023
Foto: Colourbox

Det snakkes nå om at strømprisen på nytt skal nå en ny topp. Altså er det vinter og kaldt så skal prisen til topps. Blir det mildere i været og folk da bruker mindre strøm, da taper man inntekter , og derfor må man ta inn det man da taper, og prisen skal da også oppover.

Grunnen er jo at i begge tilfellene så selger man ut det man kaller for overskuddsstrøm, og da får folket i landet en høyere pris på strømmen og tilleggene som hører med. Dette pakker man inn som «andre utgifter» for å si det sånn, selv om disse «ulempeutgiftene» slår ut for kunden på regningen på helt tilfeldige navn i regningen din. Jammen vet man hva man skal kalle disse «ulempeutgiftene» for, kjært barn har som oftest mange navn, så også med dette.

Nå har de i nord hatt rimeligere strøm enn de sørpå, men nå skal også dette snu har jeg lest flere steder. Det ser ut for å jevnes ut selv om man ikke har overføringslinjenett for det fra nord og sørover for å få sendt strøm nordfra og til EU. Hvor mye skal vi i Norge til sist betale for å bruke strøm? Har de tenkt å la både bedrifter og husholdninger gå dundas? Får de inn mer penger da tro?

Det finns ingen måte å protestere på dette på og dette vet både staten og selskapene og brukere av strøm blir pent nødt til å betale for det man bruker. Man tvinges fordi man både må og er avhengig av denne strømmen. Betal eller frys, eller sitt i mørket, eller lås døren i din bedrift. Statkraft har bukten og begge endene, strøm må man likevel ha, og selskapene drar inn penger i stort monn. Det hele startet jo ved underskrivingen av ACER-avtalen – hvem underskrev den som statsråd? Jo det var Terje Søviknes fra FRP!!

Ellinor Nerbø