SV tråkker egentlig på flagget

Publisert 28.4.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Wikimedia

Oddny Miljeteig, SVs gruppeleder i Bergen, uttalte nylig i bl.a. Bergensavisen at vår gamle fedrelandssang «Ja vi elsker dette landet» ikke lenger er tidsriktig og burde skiftes ut! Dette oppfatter mange som om hun og hennes parti tråkker på flagget vårt. Vår nasjonalsang nr. 1 er visstnok ikke tidsriktig lenger verken kjønnsnøytralt-messig eller i religiøs retning. Den er altså umoderne – passer ikke inn i SVs u-norske og antikristelige syn på samfunnet. Tenk om muslimene og andre innvandrere med andre religioner blir fornærmet når de hører/leser/synger teksten til vår nasjonalsang?! Kanskje Oddny Miljeteig og hennes meningsfeller burde skrive en alternativ utgave hvor også Allah og andre avguder tas med? 

Madam Miljeteig burde være dypt flau over det hun uttalte i Bergensavisen! Vi har mange flotte tradisjonelle nasjonalsanger i Norge. «Fagert er landet», «Gud signe vårt dyre fedreland», «Norge mitt Norge», m.fl. De her nevnte er like gode fedrelandssanger som «Ja vi elsker dette landet», så en alternering eller kanskje utskifting her kunne vel mange gå med på – unntatt SV og andre likesinnete på den siden av politikken. Vi konstaterer igjen noe vi har hørt fra venstresidehold før – at vi må innrette oss etter innvandrerne og ikke gjøre dem fornærmet! Vi må rette oss etter…! Da kan ikke galskapen bli større. Er det verten som skal forandre alt etter hver av gjestenes ønsker? Er det etniske nordmenn/kvinner som skal endre den norske kulturen og tradisjonen for å tilfredsstille muslimer og andre innvandrere?

Det får da sannelig være grenser for frekkheter og idioti! Første gangen vi hørte noe slikt var da der skulle planlegges et kapell på Gardermoen lufthavn. Arkitektene som skulle delta fikk beskjed om at bygningen ikke måtte ha en typisk kapell/kirke-form «for ikke å ekskludere innvandrere fra andre religioner»!! I flere gravkapeller forlanger muslimene og noen andre at korsene tildekkes når de skal ha begravelser der. Hvorfor i all verden kan de ikke henvises til sine egne lokaliteter i slike sammenhenger? Men våre nikkedukker av noen grav-administrasjoner og prester bøyer av – selvsagt må «gjestene» få sin vilje. Dette er å tilskitne våre innviete gravkapeller!

Men tilbake til SV og mangelen på nasjonalfølelse og norske tradisjoner. Vi nærmer oss 17.mai.  Hvis SV’folkene og andre «støttespillere» finner nasjonalsangen(e) provoserende, bør de også ha mot nok til å demonstrere ved enten å holde seg borte fra feiringen på steder hvor de risikerer å høre nasjonalsangene våre, eller å våre å lage pipekonsert når sangene synges. Da ville vi fått en klar bekreftelse på hvilke mennesker vi har med å gjøre på venstresiden i Norge! Og til flertallet – til normale norske mennesker – inkl. vennligsinnete innvandrere: Ha en super 17. mai med norske flagg og sang av våre nasjonalsanger av full hals!